Jeg er også glad i bomringer. Eller for å være mer presis, en ordning med veiprising av veitrafikken.

Jeg stemmer ikke på Miljøpartiet De Grønne, og jeg er middelaldrende mann med tilløp til grått hår. Er vel litt over gjennomsnittet opptatt av bærekraft og samfunnsutvikling, men jeg er ingen fanatiker. Jeg kjører bil og har feriested i Spania. Min holdning er at jeg på lik linje med andre i samfunnet skal gjøre opp for meg, og betale for de negative kostnadene jeg påfører fellesskapet.

Det er derfor helt uforståelig for meg den hetsen Lan Marie Berg har og utsettes for. Hva er det som får mine medborgere til å legge ut slike hatmeldinger? Som samfunn er vi nødt til å ta tak i slike ytringer, og stå opp for den frie meningsdannelsen. Hvis ikke, kan vi fort komme få en samfunnsutvikling som går i feil retning.

Det er ingen tvil om at vi må tenke nytt i transportsektoren om vi skal bevare kloden slik vi kjenner den, og unngå store negative konsekvenser for fremtidens generasjoner. Uansett ressurssituasjon er vi alle i «samme båt» når det gjelder å ha en levelig klode. Transportsektoren står for 60 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.

Mye er gjort i forhold til elektrifisering av elbilparken, men vi må likevel ha et system hvor forurenser betaler fullt ut. Tross alt er det bare én av ti biler som ruller på veiene som er elbiler. Veiprising vil gjøre dette mulig.

Synes også de lokale/regionale politikerne burde ta en mer fremoverlent grep i forhold til buskerudbypakken. Det hjelper ingen å stikke hodet i sanden fram til neste valg.