Vanligvis er jeg ikke tilhenger av omkamper, men rusreformen er for viktig til å bli lagt i en skuff i fire år.

Tirsdag denne uka gikk en ganske uvanlig kombinasjon av partier sammen om et historisk forslag i Stortinget. Aldri før har Høyre, Venstre, Rødt, MDG og SV fremmet forslag sammen, men forslaget er viktigere enn partipolitiske skillelinjer og ideologiske forskjeller.

Det er ikke så lenge siden forrige gang en rusreform ble behandlet i Stortinget. I februar la Bent Høie og Solberg-regjeringen fram et forslag om å flytte ansvaret for narkotikapolitikken fra justis til helse. I stedet for å straffe mennesker for rusbruk, skulle vi tilby behandling og oppfølging.

Sandra Bruflot

Valgt stortingsrepresentant 2021 - 2024.

Født i 1991.

Fra Lier.

Representerer Høyre på Stortinget.

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Politikken vi har ført i mange tiår i Norge har ikke forebygget rusbruk slik som man hadde håpet. «Kampen mot narkotika» har ført til at mange som hadde trengt hjelp til å komme seg ut av et liv med avhengighet, ikke har fått den hjelpen. Mange som kunne fått hjelp for å forhindre at de ble avhengige har ikke fått det.

Da forslaget kom til Stortinget fikk det ikke flertall. Arbeiderpartiet, som tidligere har vært en pådriver for å slutte med dagens straffepolitikk snudde på sitt landsmøte, og stemte rusreformen ned i Stortinget.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet baserer ikke politikken sin på hva vi veit virker, og hva som ikke gjør det. Vi veit at risikoen for å prøve rusmidler øker dersom du har en trøblete oppvekst eller bakgrunn, eller dersom du har en psykisk lidelse. Når vi møter disse ungdommene med straff og trusler om straff fremfor å løse årsaken til at de ønsker å ruse seg, begynner vi i feil ende.

Rusreformutvalget leverte en rapport på over 400 sider i forbindelse med rusreformen. Likevel klarte de ikke finne belegg for påstanden om at avkriminalisering fører til mer bruk av narkotika blant unge. Noen steder som har avkriminalisert har sett økt bruk. Noen har sett lavere bruk. Det vi derimot har tall på er at ungdom som er i «risikogruppen» for å utvikle et problematisk forhold til rus, ikke svarer spesielt godt på å bli møtt med straff eller trusler om straff.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Neste uke er det Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet som har ordet.

Dagens system gjør at da ei 15 år gammel jente anmeldte en gutt for voldtekt i 2017 ble saken hennes henlagt. I stedet fikk hun et forelegg på 4.000 kroner for å ha røykt hasj. Bevisene fant politiet på mobilen hennes, som de gikk gjennom for å finne bevis for en voldtekt.

Å ruse seg etter traumatiske opplevelser er en vanlig mestringsstrategi, og det er ikke vanskelig å skjønne at en sånn håndtering fra politiet verken gjør det lettere å anmelde kriminelle forhold, eller hjelper noen ut av rus.

Vi hører historier om ungdom som ikke tør å ringe politi eller ambulanse dersom det skjer noe alvorlig på fest og det er narkotika involvert. Sånn kan vi ikke ha det. Frykten for straff og konsekvenser som kan gå utover muligheter for jobb, utveksling, praksisplass eller skolegang gjør ikke at ungdom lar være å ruse seg, men det gjør at mange ikke tør å be om hjelp.

Vi veit også at dagens politikk rammer sosialt skjevt. Ungdom på Oslo øst blir straffet for narkotikalovbrudd tre ganger så ofte som ungdom på Oslo vest. Til tross for at ungdom på Oslo vest røyker dobbelt så mye hasj som ungdom på Oslo øst. Har du foreldre med lav eller ingen utdannelse er det hele sju ganger så stor sjanse for at du blir straffet for narkotikalovbrudd, som hvis du har foreldre med høyere utdanning. Dette er realitetene med dagens narkotikapolitikk.

Vi må ha en kunnskapsbasert narkotikapolitikk. Straff stigmatiserer, rammer sosialt skjevt og gjør at ungdom ikke tør å be om hjelp. Det er noe av grunnen til at vi trenger en rusreform. Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Det er ikke for seint å snu.

LES TIDLIGERE INNLEGG FRA BUSKERUDBENKEN:

Les også

Seks av ti sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver som andre burde utføre

Les også

Fattigdom kan ikke ties i hjel

Les også

Vi må ta makten over strømmarkedet tilbake