Nærutvalg og innbyggere skal inkluderes og høres. Medvirkningen i kommunen skal være reell, selv om det er politikerne som tar siste beslutning (som ikke alltid er like lett eller alltid går den veien nærutvalgene vil). Akkurat dette har vi i Venstre vært ekstremt tydelige på.

«Valgflesk!», har vi fått høre at vi driver med. «Nei», sier jeg.

Venstre har lenge før valgkampen vært tydelige på at dersom vi ikke lytter til innbyggerne, så vil vi ikke kunne ta gode beslutninger. Nettopp derfor vil vi gi nærutvalgene mer makt. For hvordan skal politikerne ellers få nok kunnskap og nok informasjon til å ta gode avgjørelser?

Nærutvalgene ble opprettet og var på plass i 2020. De skulle sikre innbygger- og brukermedvirkning. Men hvor er den reelle innflytelsen?

Les også

I fjor skrev Janne Krogh-Bjørnerud en kronikk i Drammens Tidende om at nærutvalgene blir fullstendig overkjørt. Slik kan vi ikke ha det. Vi kan ikke mene at det er greit at innbyggerne opplever at de ikke blir inkludert eller involvert på et tidlig nok tidspunkt.

Det var nettopp derfor Venstre ikke kunne stå på sidelinjen da sykehjemmene Fredholt og Gulskogen ble foreslått nedlagt i fjor. Eller som vår lokallagsleder så fint sier sa det. «Jeg liker ikke alt jeg har sett, og konkluderer med at også i var egen lille by, og i vårt eget kommunestyre, blir demokratiet utfordret.»

Les også

Vi vet at det er en vei å gå for å få god medvirkning, men vi vil ikke sitte på gjerdet lenger. Det har vært altfor mange prosesser hvor innbyggerne ikke har fått komme til orde. Derfor har vi programfestet at vi setter oss på bakbeina i saker hvor innbyggerne ikke er hørt. For å nevne noen punkter:

● Kreve av utbyggere at det faktisk gjennomføres ordentlig innbyggermedvirkning i alle prosjekter, og at medvirkningen foregår allerede i innledende planfase.

● At medvirkning skjer på et mye tidligere tidspunkt i kommunens saksbehandling enn i dag, og ikke godkjenne saker hvor høringsfasen regnes som medvirkning.

● Avvise politiske saker hvor tilstrekkelig medvirkning, der det er relevant, ikke er utført.

Jeg er faktisk lut lei av at de som faktisk bor i kommunen ikke får spille inn sine meninger på et tidlig tidspunkt.

Om vi ikke lytter og løfter det nærutvalgene spiller inn, på vegne av innbyggerne, så feiler vi.

Det er ikke alltid man enes om resultatene i en sak, politikerne og innbyggerne. Men ingen vedtak skal fattes uten at de som bor i kommunen har sagt sitt.

Nyheter fra Drammens Tidende