Det er ingen hemmelighet at nye Drammen kommune ikke har så god råd, og har måttet gjøre kraftige kutt i budsjettet for å få tallene til å gå opp i år.

I økonomiplan 2021–2024 for Drammen kommune står det at «Skolene i Drammen skal gi barn og unge et trygt og godt læringsmiljø, der opplæringen preges av høy og jevn kvalitet. Et trygt og stimulerende opplæringsmiljø med vekt på tilpasset opplæring er en av forutsetningene for å lykkes..»

En ting som da skurrer veldig, er de store kuttene i skolen. «Det er ikke penger» er hva ledelsen i skolen svarer når vi spør hvorfor vi ikke har de ressursene vi hadde i fjor eller årene før der igjen. Det er faktisk slik at skolene må kutte ytterligere for hvert år.

Hvorfor, lurer jeg på, hvorfor i all verden er det ikke penger til barna våre? Barna som går i drammensskolen nå er om 20 år legene våre, de er ingeniørene som skal bidra til at vi kan bekjempe klimaendringene, og de er lærerne til dine barnebarn.

Men jeg er redd! Jeg er redd for at vi som jobber i skolen ikke kan gi barna det de trenger eller har krav på. Det er verken penger nok til en god nok lærerdekning, spesialundervisning eller å drive fag som kunst & håndverk eller mat & helse på en forsvarlig måte.

Vi lærere gir ikke opp våre barn. Vi brenner for vårt yrke og vi gjør dette med den største glede, vi elsker nemlig å være lærer. Men det vi ikke er, er Superman, dessverre, og det betyr at vi ikke strekker til, aldri …. Vi har ikke mange nok hender.

Kutt i ressurser går ut over de som trenger det mest. Ressurser til tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt språkopplæring finnes derfor knapt lenger. Og hva skjedde egentlig med tidlig innsats?

Ville det ikke vært fornuftig å satse litt på skolen? Jeg vet at politikere bare sitter i fire år, men skal vi ikke prøve å se litt lenger fremover?

Forestill deg at vi da ville ha flere unge voksne som klarer å gjennomføre en utdanning. Forestill deg at det hadde vært færre som trengte støtte fra Nav, og at kriminaliteten hadde sunket og rusproblematikken avtatt. Jeg tror det kunne ha skjedd hvis vi hadde satset litt mer penger i skolen i dag.

Tenk over hvem du gir din stemme ved valget.

LES OGSÅ: