Jeg fant mitt læringsmiljø og min tilhørighet et annet sted enn i den ordinære skolen

Av