Er det status å jobbe på skole eller ikke? Er det status å jobbe med barn og deres oppvekst?

Jeg kan ikke tenke meg en bedre jobb enn å få jobbe på en skole. Vi som jobber i skolen, liker å si at det er en av verdens viktigste jobber.

Hvert år skjer det, ja hvert år begynner det mange flotte og forventningsfulle elever på 1. trinn. De tas imot av engasjerte og faglig dyktige ansatte.

Følg oss på Facebook - DT Meninger

Får vi fram i hverdagen hvor mange dyktige som jobber i skoleverket? Klart vi kan bli bedre. Det er ikke det jeg sier, men jammen er det mange dyktige. Men jeg skulle så gjerne ønske at ingen velger bort yrket fordi de tar et annet på grunn av status.

I disse dager sitter mange unge og skal søke på høyere utdanning Jeg håper at mange tar sjansen på at skolen skal være en god arbeidsplass, og at de søker på ulike studier som gir de kompetanse til å jobbe i skoleverket.

Rektorspalten - Cathrine Wessmann

Drammens Tidende ønsker flere fagfolk med i samfunnsdebatten. Derfor utfordrer vi regionens rektorer, som fremover vil bidra i debattspaltene i det vi har kalt rektor-spalten.

Denne uken skriver rektor for Konnerud skole, Cathrine Wessmann.

De siste årene har det vært få søkere til ledige stillinger på 1. til 4. trinn, og jeg lurer litt på hvorfor. Jeg ønsker derfor spesielt å slå et slag for å jobbe med de aller minste.

Hvorfor ser ikke flere unge mennesker på arbeidet med de aller minste, og tenker der har jeg lyst å jobbe? For jeg tenker at det bør mange synes. Her får man være med å utvikle, forme og ruste barna for fremtiden. Man kan være med å gjøre en stor forskjell. En god lærer er en fagkompetent, trygg og omsorgsfull person. Tenk så spennende å få være der når eleven utforsker og går i dybden på spørsmål og lærer hvordan det er å være menneske i et moderne samfunn. Alle vi som jobber i skolen i dag opplever forventningene som samfunnet har til oss, og vi kjenner hver dag hvor vanskelig det kan være å legge til rette for den enkelte. Overordnet del i de nye fagplanene bekrefter hvor riktig dette er for å styrke elevenes læringsutbytte. Jeg ønsker at flere kan se på det som en stor utfordring man kan ta fatt på sammen med dyktige kollegaer.

Jeg tørr også påstå at det å jobbe i skoleverket har forandret seg enormt de siste årene. Blant annet har lærerstudiet blitt et masterstudium. Vi stiller høye krav og forventninger til hvordan vi faglig utvikler oss og reflekterer sammen. Vi vil ha faglig dyktige og relasjonelle unge inn i yrket. Nå er muligheten stor for å virkelig være med på et spennende utviklingsarbeid i et profesjonelt arbeidsfellesskap. Jeg syns jeg er superheldig som har dette yrket. Det er en drøm å få være rektor og jobbe på et så levende sted. Vi trenger alle som har lyst og som evner å jobbe med barn, og bidra til deres utvikling.

Tenk så fint å få jobbe med så levende og engasjerte elever. De stiller høye krav til at hverdagen legges opp interessant, variert og med stor grad av elevmedvirkning. Om noen skulle velge bort trinnene 1.- 4. fordi de tenker at det ikke er faglig nok utfordringer må de tenke om igjen. Du må kunne ditt fag svært godt for å legge til rette for begynneropplæring og forståelse for læringsmetoder.

Det er nok mange myter om ansatte på skoler. Arbeidstid er kanskje en av mytene. Ikke bli lærer hvis du vil ha lange ferier. Nå er det nemlig slik at lærerne jobber da også. Jeg husker min mann stusset på at jeg jobbet i ferier, og såpass mye på kveldene. Dette er en misforståelse jeg opplever mange sitter med. Du må være villig til å jobbe mye som lærer.

Om noen foresatte syns jeg har glemt at vi skal gjøre det sammen med dem så har jeg ikke det. Jeg er veldig engasjert i at hjem skolesamarbeidet også skal forandre seg i takt med læreplanverket for skolene. Det er kun når barnet opplever seg sett og forstått av de hjemme og på skolen, at vi kan få gitt de fult ut den hverdagen de fortjener.

Jeg er ydmyk og stolt av å få jobbe på en skole. Jeg er ydmyk fordi jeg vet at vi alltid kan bli bedre til å tilrettelegge for hver enkelt elev. Jeg er stolt fordi jeg vet at vi jobber så iherdig for å nå akkurat det målet. Vi vil at alle elever skal få lære å lære og bli den beste utgaven av seg selv.

Vi trenger unger som får all den kunnskap og ferdigheter de har behov for, slik at de kan bidra til en trygg framtid for alle oss. Så til et så viktig oppdrag trenger vi at de med de rette ambisjonene søker. Jeg gleder meg til å få ansette nye engasjerte flotte medarbeidere.

Les også

Flere av de elevene jeg hadde på 80-tallet, jobber i dag internasjonalt og bruker morsmålet sitt

Les også

Eksamensformen i grunnskolen er tilnærmet uendret. Hvor fornuftig er det?

Les også

De som viser at de kan løse utfordringer, samarbeide, være kreative, skape og reflektere, de vil bli ettertraktet

Les også

Hvordan ville skolen sett ut om vi fant den opp i dag?

Les også

Lærerens egentlige fag: Elevene skal føle seg likt, sett og hørt

Les også

Den tynne, likbleke jenta løftet blikket og sa: «Alt under 5 er fiasko...»