Jeg kritiserte i Drammens Tidende mandag 8. februar MDGs gruppeleder Cathrin Janøys neglisjering av kvinner i drammenspolitikken, og hvordan hun neglisjerte makten nettopp vi kvinner besitter. Når man til stadighet drar opp «eldre menn i dress» som en gruppe innflytelsesrike mennesker, sier man samtidig at vi kvinner har desto mindre makt. At kritikken av mannens innflytelse nettopp kommer fra en heltidspolitiker med hele utdanningsområdet som sitt ansvarsfelt, kan selvsagt ses på som noe komisk.

Svaret jeg skulle få på min kritikk, gikk derimot enda lengre enn Janøy hadde gjort, og kom fra SV sin representant Åse Lund. Noe så utrolig trist og defensivt har jeg sjelden vært vitne til. Å lese hvordan en politisk kollega i så ekstremt stor grad klarer å stakkarsliggjøre seg selv – og alle oss andre kvinner i drammenspolitikken – gjør nesten vondt. Det er jo som kjent ingen som er flinkere til å trykke damer ned, enn damer selv.

Åse Lund maner i vei om hvordan det er mennene i Drammen som tar ordet 75 prosent av tiden. Hun skriver at kvinnenes innlegg sjelden blir ofre for debatt, fordi mennene «er nemlig mest opptatt av seg sjøl og hverandre. Og de er menn med lang erfaring fra lokalpolitikken, som kjenner både forhistorien til ethvert politisk vedtak, den politiske retorikken og hverandre.»

For det første: jeg tar av meg hatten for alle som står i lokalpolitikken i valgperiode etter valgperiode. Thor Sigurd Syvaldsen, Knut Gjerde og Elly Therese Thoresen er eksempelvis i sin 11., 10., og 9. kommunestyreperiode. Det er fantastisk at noen bruker så mye av fritiden sin til å stå på for det de mener er det beste for kommunen.

Jeg vil anbefale Åse Lund selv å ta ordet i kommunestyret. Dersom Lund mener kvinnenes innlegg ikke får nok debatt, så ta en replikk neste gang en kvinne tar ordet. Så enkelt gjøres det. Det er passivt å sitte bak et tastatur og kritisere at menn okkuperer debatten, samtidig som man selv holder munnen lukket. For jo, det er enkeltindividets ansvar å ta plass. Vi er valgt inn i Norges 7. største kommunes øverste organ, og det heller mot det komiske å kritisere våre muligheter.

Dersom representant Lund mener kvinner tar for liten plass og er for lite aktive i debatten, så må jo dette leses som en kritikk av kvinnene i kommunestyret, ikke av mannen. All heder å ære til de som tar rommet, og som lager gode debatter.

Svært mange av kommunens mektigste verv innehar kvinnene i drammenspolitikken: ordfører, hovedutvalgsledere og gruppeledere. I det mektige formannskapet er 8 av de 15 representantene kvinner. Allikevel hevder hun altså det er mennene som regjerer drammenspolitikken. Man kan i så fall også spørre seg hvem som gir disse mennene den makta Lund hevder de har? Hun, i en partigruppe som selv har valgt en mann som førstekandidat, som gruppeleder og som formannskapsmedlem. Dette er valg både partiet og SVs egne velgere har tatt helt selv.

Jeg håper jeg slipper å bevitne slik gammel-feminisme i fremtiden, som kun ender opp med å senke kvinners status, ved å beskrive oss som underdanige mannen. Både menn og kvinner har helt like rettigheter og muligheter i politikken, og dersom man mener kvinner er for passive, får pekefingeren rettet mot oss, og ikke mennene. Slutt å sette oss kvinner i en offerrolle vi ikke ønsker, den kler oss ikke.

Les også

Snakker ut om den turbulente tiden i MDG: – Kjenner på en lettelse over at vi har en annen situasjon nå