Fremskrittspartiet mener tiden er kommet til at regjeringen må ta sine egne valgløfter på alvor. For mens Norge tjener seg rikt, er det vanlige folk som tar regningen.

I disse dager forhandler regjeringen med sosialistene i SV. Jeg frykter for resultatet. Regjeringen har helt uten SVs hjelp funnet ut av at de skal øke skattene med 40 milliarder kroner. Det er en historisk rekord ingen burde være stolte av. Med SV rundt forhandlingsbordet er det all grunn til å tro det blir enda verre.

I snart et halvt år har regjeringen forsøkt å male et bilde av at det er trangere tider. Det må spares og store prosjekter må settes på vent. Jeg skulle ønske regjeringen fortalte sannheten.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det SVs Kathy Lie som har ordet. Neste uke skriver Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

For det er ikke mangel på penger, men på prioriteringer. Regjeringen ønsker å prioritere annerledes, det er dette de kaller «vanskeligere tider». Et meget godt eksempel er Ringeriksbanen, som Arbeiderpartiet før valget gikk ut og sa de var garantister for. I regjeringens forslag til statsbudsjett er denne garantien forsvunnet som dugg for solen.

Regjeringen har altså ikke penger til dette prosjektet, men kan kjøpe skog for en milliard over takst. Det var nemlig det regjeringen gjorde for kort tid siden da den kjøpte et skogsområde i Trøndelag på størrelse med Oslo. Dette kalte man en investering. Skal vi følge den logikken er det å bygge Ringeriksbanen også en investering. En engangsutgift. Det er heller ikke sant det mangler midler. Pengene tikker jevnt og trutt og i høyt temp inn til AS Norge.

Mange sliter her til lands nå, til tross for at pengene renner inn i statskassen. Bak økonomenes tall er det tusenvis av nordmenn som ikke får endene til å møtes. Skatteskjerpelser, renter og høyere utgifter er alvorlig for dem som allerede har en presset økonomi. Og selv om noen lavinntektsgrupper får skattelettelser, er det ingenting mot økte strøm- og matpriser.

Frp vil møte strømpriskrisen med å sette et tak for hva du som forbruker skal betale for strømmen du bruker. Vi kaller det «makspris», men egentlig er dette en ordning der staten dekker alt strømforbruk over 50 øre. Ordningen skal gjelde for både husholdninger og næringsliv.

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Dermed er ikke ordet «strømstøtteordning» spesielt dekkende, dette er heller en strømtilbakebetalingsordning. Vi vil gi deg tilbake det du betaler for mye for strømmen.

Noen få kommentatorer og politikere forsøker å kalle dette for kommunisme, og setter Frp i samme bås som Rødt. Det er feil. Rødt ønsker å sette et tak på hva produsentene kan ta betalt for strømmen, Frp vil at staten går inn og betaler tilbake det folk allerede har betalt for mye for strømmen.

Når Frp går inn for dette blir vi kalt useriøse. Det vil angivelig føre til rasjonering av strøm. Høyre, Sp og Ap er tydelige her. Det disse partiene ikke forteller er at de vil bruke milliarder av kroner på å elektrifisere norsk sokkel til en prislapp på cirka 50 milliarder kroner. De skal altså ta strøm fra fastlandet og sende ut til oljeplattformene våre, alt sammen for å grønnvaske Norge som oljenasjon. Dette er kun symbolpolitikk.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

For ikke bare er Norge en nasjon som sørger for netto reduserte klimagassutslipp internasjonalt, ved at norsk gass erstatter engelsk kull, men dette prestisjeprosjektet vil føre til enda høyere strømforbruk og -priser.

Logikken er altså at når Frp går inn for en makspris som allerede er mye høyere enn det vi har betalt de siste årene, så vil det føre til rasjonering, men når de andre partiene vil bruke milliarder av kroner på å elektrifisere norske oljeplattformer vil det verken skape inflasjon, høyere rente eller strømrasjonering. Logikken er ikke til å forstå.

Jeg håper vi fremover får en ærligere debatt og en ærligere regjering. Det er ikke mangel på penger, men på prioriteringer. Regjeringen står fritt til å kalle dette vanskeligere tider, men vi vet innerst inne at dette handler om manglende prioritering.

Om kort tid legger Frp fram vårt alternative statsbudsjett. Da skal vi vise hvordan vi bedre ville kommet gjennom det regjeringen kaller vanskelige tider. På en måte som vil være til glede for vanlige folk og næringsliv.