Smart by, smart datafangst, smart bærekraft, smart billettering, smarte fartsskrivere, smarte søppeldunker, smart mobilitet, smart, smart, smart.

Det er august og jeg er på jobb. Det er stille, få henvendelser, få telefoner og ingen møter. Det er litt kjedelig. Da kan jeg jo prøve meg på å skrive ett debattinnlegg.

Det mest effektive tiltaket innenfor smart mobilitet i dag ble oppfunnet for 200 år siden, nemlig sykkelen. Sykkelen er imange byer det mest effektive og smarteste valget innenfor persontransport.

Sykkelen kan bli et førstevalg for flere og i dag er for eksempel elsykkelens fortreffelighet underkommunisert. Fordelene har ikke nådd fram godt nok til folket.

Å bygge ut trygge, tørre og gode parkeringsløsninger for elsykkel, og andre sykler, nær kollektivtrafikkens stoppesteder, arbeidsplasser og i bysentrene må være ett av de mest fornuftige investeringstiltak samferdselsvegmyndighetene, departement, Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner, kan satse på innenfor persontransport. Dette er smart, og det kan gjøres i et enda større omfang enn i dag.

LES OGSÅ:

At det gjenstår å bygge ut en tryggere, raskere og bedre infrastrukturtiltak for sykkel mange steder er ingen grunn til å vente.

Jeg har i mange år vært sommersesongsyklist. De siste 5 årene har jeg vært helårssyklist og de siste 3 årene med elsykkel. Jeg bor i Drammen og har kontorplass i Drammen. I Drammen er det flatt langs elva, med boliger i åssidene på begge sider av elva. Jeg bor i en av åssidene med lange motbakker hele veien hjem.

Hvorfor er sykkel for meg det beste alternativet i hverdagen?

  • Å kjøre bil til jobb er utelukket, det er ikke gratis parkeringsplasser å oppdrive.
  • Å reise kollektivt er bra, men jeg må gå cirka ti minutter til bussholdeplass og buss tar ti minutter pluss fem minutter gange til kontoret. Med litt slakk i begge ender, som blant annet forsinket buss går det fort 30–40 minutter.
  • Jeg sykler på ni minutter til, og litt mer hjem. Sommer som vinter. Sist vinter lot jeg sykkelen stå 1 dag pga.- mye snøvær med det resultat at jeg skled, ramla og slo meg på glatta. Piggdekk på sykkelhjulene er hevet over tvil langt sikrere på alle slags vinterføre enn sko/støvler med hensyn på friksjon. I tillegg har jeg glimrende parkeringsforhold i egen sykkelparkering i DBC kontorbygg i Drammen.

LES OGSÅ:

Du som har giddet å lese helt hit, men kanskje leter etter et større perspektiv.

Mitt anliggende er personlig:

  • Jeg hater å stå i kø, jeg koker over i sakte og stillestående køer på tomgang.
  • Jeg hater å lete etter parkeringsplass som har altfor høye avgifter, og bøter.
  • Jeg synes drivstoffprisene er ute av kontroll. Det er dyrt å kjøre bil med høye bompengeavgifter og min 2013 Toyota Rav Diesel er billig og best når den står helt stille i garasjen.
  • Jeg trenger å være mer aktiv. En gammel kropp behøver å røre på seg. Å trene er kjedelig, men å sykle er gøy.

Jøss, dette kan jo gi et lite bidrag til en bærekraftig utvikling:

  • Bedre miljø, bedre klima og bedre helse. Dette er jo honnørordene til våre politiske myndigheter.

LES OGSÅ: