Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie gikk fredag 14. august ut med en oppfordring til kollektivreisende, blant annet til og fra Oslo, om bruk av munnbind for å beskytte medpassasjerer mot mulig smitte. Vel og bra, men det er en stor, stor hake ved dette.

Det overlates til personell og passasjerer selv å bedømme om munnbind bør brukes, eller om 1-meteren er mulig å overholde. Er det forsvarlig når vi nå ser en oppblomstring av smitte?

Som dagpendler mellom Drammen og Oslo, har jeg lojalt fulgt regjeringens oppfordring om å unngå rush-tid og bruke hjemmekontor så mye jeg kan. Men sist tirsdag måtte jeg reise med 15.31 fra Nationaltheatret stasjon til Drammen. Det var ingen hyggelig opplevelse.

Det var for mange passasjerer til å klare 1 meter. Veldig få brukte munnbind. Det var ikke personale fra Vy som sørget for overholdelse. Det kom ingen advarsel over høyttaleren om å ta på munnbind, holde avstand eller som anmodet dem som kunne om å vente på neste tog. Personalet brukte heller ikke munnbind.

Som stortingsrepresentant har jeg derfor spurt samferdselsministeren om hvilke tiltak han har iverksatt for å hjelpe passasjerene til å følge oppfordringen på en god måte. Noe må han vel ha gjort?

Som stortingsrepresentant og kollektivreisende mener jeg det er for slapt av regjeringen å legge hele ansvaret på den enkelte. Det virker lite tillitvekkende. Ingen er tjent med at folk blir usikre og utrygge.

Som stortingsrepresentant undrer jeg meg også veldig over at Stortinget ikke er innkalt, når vi nå ser en oppblomstring i antall smittede. En situasjon regjeringen selv må ta mesteparten av ansvaret for, med feilvurderingen av å åpne opp for handleturer til Sverige. Stortinget bør møtes, både for å diskutere tiltakene i forbindelse med den nye oppblomstringen med et kritisk og konstruktivt blikk, men også for å bidra til en god beredskap for høsten. Eksperter mener jo at oktober kan bli kritisk. Ordinært møtes ikke Stortinget før oktober er i gang.

Som medlem av Arbeiderpartiet har jeg en - muligens stygg, men likevel sterk - mistanke om at Erna Solberg ønsker å beholde scenen for seg selv så lenge som mulig. Det er en kjent sak at oppslutningen om ledere øker i krisetider. Da kan det være greit å slippe Stortingets kritiske spørsmål, og selv framstå opphøyd over politiske motsetninger.

Det er ingen hemmelighet at regjeringens koronatiltak i våres ble sablet ned og endret kraftig i Stortinget, særlig med tanke på sosial rettferdighet. Regjeringspartiene har i ettertid prøvd dempe motsetningene ved å selge Stortingets overkjøring under overskriften «Regjeringen har…».

Vi er fortsatt i en pandemi. Ingen er tjent med at vår nasjonalforsamling bevisst holdes utenfor, heller ikke regjeringen, selv om det på kort sikt kan være partitaktisk fristende.