Gå til sidens hovedinnhold

Jeg reagerer på psykologens oppførsel. Hva kan jeg gjøre?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmål: Jeg er en gutt på 17 år som går til samtaler hos psykolog, etter at fastlegen min henviste meg dit. Jeg er imidlertid ikke helt fornøyd med hjelpen jeg får av psykologen, og jeg reagerer både på hennes oppførsel og behandlingsmetoder. Foreldrene mine er ikke kjent med at jeg går til psykolog, og jeg vil heller ikke at de skal vite det. Jeg kan derfor ikke søke hjelp og veiledning fra dem. Hva kan jeg gjøre?

Svar: Siden du er over 16 år kan du selv bestemme hvem som skal få informasjon om helsesituasjonen din. I Norge har vi en helserettslig myndighetsalder på 16 år. Dette betyr at helsesykepleier, fastlege, sykehus, psykologer og alle som jobber på disse stedene har taushetsplikt om forhold som gjelder deg. Det vil si at de må holde opplysninger om deg hemmelig for andre.

Du kan derfor gå til behandling hos psykolog uten at foreldrene dine skal få informasjon om dette. Det er du selv som bestemmer hva du ønsker å dele av opplysninger om helsen din med foreldrene dine.

Dette er pasient- og brukerombudet

  • Det er et Pasient- og brukerombudskontor i hvert fylke
  • Vi gir råd og veiledning om pasient- og brukerrettigheter – både i kommunene og i sykehusene
  • Vi hjelper deg å skrive og formidle spørsmål og klager
  • Vi kan være med på dialogmøter for å finne gode løsninger for deg
  • Du får gratis hjelp hos ombudet
  • Du kan ta kontakt anonymt
  • Vi har taushetsplikt
  • Vi avgjør ikke saker og har ingen sanksjonsmyndighet

Dette er det klare utgangspunktet, men det finnes et unntak fra dette. Hvis det er helt nødvendig at foreldrene dine får informasjon for å kunne ta vare på deg slik de har plikt til fram til du fyller 18 år, har de rett til informasjon. Det kan for eksempel være aktuelt hvis du blir innlagt på sykehus med en livstruende sykdom eller skade. Hvis foreldrene dine får slik informasjon når du er mellom 16 og 18 år, skal du alltid få beskjed om at de er orientert.

Å holde en behandling hos psykolog hemmelig for foreldrene dine kan være vanskelig over tid, og særlig hvis du ikke er fornøyd med behandlingen. Både psykologer og annet helsepersonell har en plikt til å gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Dette innebærer at helsepersonell må være profesjonelle, oppføre seg på en god måte og vise respekt for pasienten.

Hvis du ikke opplever dette, kan du ta det opp direkte med psykologen eller dennes leder. Du kan også be om å få en annen behandler. Dette er ikke en rettighet du har, men helsetjenesten bør så langt det er mulig imøtekomme slik ønsker for å sikre en god relasjon mellom behandler og pasient. Videre kan du også snakke med fastlegen din om det du opplever som vanskelig i samtale med psykologen. Fastlegen din kan da vurdere om du bør henvises et annet sted eller om du for eksempel kan ha jevnlige samtaler med fastlegen din fremfor en psykolog. Det er også slik at kommunen du bor i kan hjelpe deg hvis det er snakk om psykiske utfordringer av mindre alvorlig art. Du kan be fastlegen kontakte kommunen for å finne ut om de har tilbud som kan være nyttig for deg.

Det er også slik at helsepersonells oppførsel kan påklages, enten til den virksomheten de jobber i eller til Statsforvalteren, som er tilsynsmyndighet overfor helsetjenesten. En klage bør da gjøres skriftlig. Hvis du syns det er vanskelig å vite hva du skal gjøre med tanke på en klage, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet. Hos Pasient- og brukerombudet kan du få råd og veiledning om dine rettigheter som pasient og hvordan du kan gå frem for å klage på helsehjelpen du får. Så lenge du er over 16 år vil heller ikke Pasient- og brukerombudet involvere eller informere foreldrene dine om at du har tatt kontakt med oss eller om den bistanden vi gir.

Du kan komme i kontakt med oss ved å ringe eller sende oss en e-post.

Har du spørsmål til pasientombudet?

Pasient- og brukerombudet mener det er viktig at du vet hvilke rettigheter du har som pasient eller bruker. Kunnskap gjør det lettere for deg å kontakte hjelpeapparatet og vite hva du har rett til eller hva du kan be om når ting er uklart eller vanskelig. Vi vil derfor svare på spørsmål og problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene her i avisen. Har du spørsmål? Send dem til oss på e-post: buskerud@pasientogbrukerombudet.no eller i brev.  Mer generell informasjon finner du på www.pasientogbrukerombudet.no

Andre innlegg fra pasient- og brukerombudet:

Les også

Hvis de som er nærmest pasientene ikke blir hørt, bør varsellampene blinke

Les også

Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal ta?

Les også

Jeg fikk avslag om mer hjelp, men helseutfordringene mine blir stadig verre. Hva gjør jeg?

Les også

Litt for ofte tar kommunen betalt for ytelser de ikke skal kreve betaling for

Les også

Kan barnets fastlege nekte meg informasjon? Jeg vil jo bare det beste for barnet mitt

Les også

Hjelpemidler kan være navet i trygge omsorgstjenester

Les også

Forstyrrelser og personvern skal tas på alvor!

Kommentarer til denne saken