Et viktig år for mange er på vei til å forsvinne. Ung 11 er et ekstra år med påbygging fra 10. klasse for dem som ikke er klar for videregående, eller har mange hull å tette enten det handler om det faglige eller sosiale. Ung 11 har som mål at vi skal bli klare og for at vi skal få nok kompetanse til å gjennomføre videregående opplæring.

Jeg har selv valgt å investere i dette året, for jeg var ikke klar for videregående og måtte jobbe med meg selv, og med det sosiale. Det har bare gått cirka fem måneder, og jeg har allerede blitt mye bedre faglig og sosialt. Jeg har lært å kjenne meg selv bedre og fått mer mestringsfølelse. Dette har hjulpet meg mye med hvor jeg er i dag. Jeg tør å si mer, si meningen min, og jeg har fått mer troen på meg selv.

Læringsformen er på en helt annen måte enn en vanlig timeplan. Nesten alle fagene går inn i hverandre, og jeg føler jeg har lært så mye mer på kort tid. Vi har arbeidsøkter der vi kan jobbe alene eller med andre, og der vi kan øve ekstra på det vi trenger å lære mer om.

Lærerne er helt fantastiske, de ser alle og ser hva vi trenger. Selve gruppa er jo forskjellige fra år til år, men vi er blitt en sammensveiset gjeng som ble fort kjent. Lærerne har en helt egen måte å spleise oss på og legge opp til hvordan skoledagen skal være.

Til slutt vil jeg si at hvis dette tilbudet forsvinner, tror jeg det er mange som vil falle ut av skolen. Jeg kjenner flere som er yngre enn meg som hadde trengt dette året.

Og de tøffeste ungdommene går på Ung 11 i Drammen.

Les også:

Les også

Jeg så en gutt som vokste i selvtillit og som gikk ut med bare 6-ere, 5-ere og 4-ere