Gå til sidens hovedinnhold

Jeg vil ikke skrives ut fra sykehuset. Kan jeg protestere?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmål: «Store deler av året tilbringer jeg i leiligheten min i utlandet. Når jeg er i Norge bor jeg på hytta som ligger relativt usentralt. Denne sommeren ble jeg alvorlig syk, og innlagt på sykehuset. Legene har ennå ikke fått kontroll på infeksjonen, og jeg har vært inn og ut av sykehuset flere ganger de siste ukene. Nå vil jeg ikke reise ut fra sykehuset før jeg er sikker på at jeg er blitt helt frisk fordi det er vanskelig for meg å klare meg alene på hytta. Legene er likevel fast bestemt på at jeg skal skrives ut. Jeg har en følelse av at de mener jeg kan bo hos slekt og venner, selv om de ikke sier dette direkte. Kan jeg protestere på utskrivingen?»

Svar: Dette spørsmålet er aktuelt for mange pasienter og pårørende. Det er bestemt at antall liggedøgn på sykehusene skal reduseres, flere oppgaver overføres til kommunene, og dagbehandlingene på poliklinikkene skal økes.

Konsekvensen av dette er at flere blir skrevet ut fra sykehusene tidligere enn det pasientene og pårørende selv ønsker. Vi hører om utrygghet, irritasjon og diskusjoner med de ansatte på sykehusene om dette temaet. Som pasient har du rett til forsvarlig helsehjelp på sykehuset så lenge det er nødvendig ut fra sykdomsbilde og helsetilstand.

Sykehusene kan foreta en streng prioritering hvor de vurderer om det er medisinsk nødvendig å være innlagt. Det er ansvarlig lege på sykehuset (den legen som er på vakt når beslutningen tas) som bestemmer når pasienter er utskrivningsklare.

Pasienter har rett til å medvirke når det tas beslutninger, og alle skal ha god informasjon og tydelige begrunnelser. Har du en opplevelse av å ikke bli tatt på alvor, eller du ikke forstår hvorfor du skrives ut, kan du be om et møte med ansvarlig lege hvor du kan stille disse spørsmålene. Ingen pasienter har rett til å bestemme om og hvor lenge de skal være på sykehuset, men de skal være delaktige i avgjørelsen.

Mener du likevel det er feil å skrive deg ut, kan du klage til sykehuset, som skal sende saken videre til Fylkesmannen for avgjørelse. Denne klageprosessen tar dessverre så lang tid at klageretten blir lite reell. Ofte er pasientene hjemme igjen lenge før saken er avgjort.

Ved utskriving er ikke alle pasienter friske nok til å kunne klare seg hjemme, og det kan være nødvendig med kommunale tjenester. Enten hjemmetjenester eller opphold i en døgnenhet. Er dette aktuelt for deg, skal sykehuset sende en elektronisk melding til kommunen. Kommunens ansatte skal kartlegge dine behov for hjelp, og dette arbeidet kan med fordel starte allerede mens du er innlagt på sykehuset. Kommunen skal ha følgende fokus: «Hva er viktig for deg, og hvordan kan vi hjelpe deg på best mulig måte?» I ditt tilfelle er det hyttekommunen som har ansvaret for deg, og som må kontaktes.

Jeg vil også minne om at ingen av oss har forpliktelser overfor andre voksne mennesker. Verken ektefeller, samboere, barn eller foreldre har ansvar for andre over 18 år. Det betyr at kommuner eller sykehus ikke kan forvente eller kreve at andre stiller opp og hjelper deg med det praktisk i dagliglivet. Mange har et ønske om å stille opp for sine nærmeste, og det er naturlig å hjelpe ektefelle eller foreldre som trenger hjelp. Dette er en fin tanke i et samfunn der omsorg og omtanke er viktige bærebjelker, men den moralske siden av saken må ikke forveksles med juridiske forpliktelser.

Pårørende har lov til å si at de verken vil eller kan ta et slikt ansvar, og dette må kommunen respektere.

Tidligere innlegg fra pasient- og brukerombudet:

Les også

Kan beboere på sykehjem drikke alkohol?

Les også

Kan barnets fastlege nekte meg informasjon? Jeg vil jo bare det beste for barnet mitt

Les også

Hvor lenge kan de nekte meg å besøke min kone?

Les også

Koronaen påvirker helsetilbudet. Vanlige pasientrettigheter begrenses

Les også

Alle pasienter har rett til helse- og omsorgstjenester, men hva som regnes som «nødvendig» og «forsvarlig» vil endre seg nå

Les også

Han må kjøres til døra og støttes inn. Kommunen sier det er hans ansvar at veien er strødd og måkt

Les også

Hvorfor får jeg regning fra legevakta når jeg har betalt?

Kommentarer til denne saken