Denne saken er skikkelig viktig, og det er spesielt viktig å se den fra begge sider av bordet.

De ulike faktorene kan ikke legges inn i et regneark slik at de kan kvantifiseres og vurderes likt mot hverandre. Ødeleggelse av myrer har spesielt i år fått mye mediedekning. Det er kanskje mest fordi vi har lært mer om hvor viktig myrene er for klimasaken.

Antallet raserte myrområder i Norge er helt enorm, og vi kan ikke fortsette på den måten. Flyplasser, industriområder, boligfelt, kjøpesenter og vindturbiner er blant prosjektene som står for de største ødeleggelsene. Jeg tror svært mange, og kanskje spesielt brukerne, eiere og ansatte i Aron er enige i at vi ikke kan fortsette å ødelegge myrer.

Samtidig er det et stort MEN i denne saken. Og hvilket argument er det som egentlig veier tyngst?

Erik Gråberg er en av mine helter, en ekte hverdagshelt. Jeg vet ikke hvor mange i Drammen som egentlig vet hvilken helt han er og hvor mange barn og unge han har redda, eller inspirert til ski- og friluftsglede. Han vet det kanskje ikke selv engang.

Om jeg husker det rett, lå skisenteret brakk under ledelse av Drammen kommune fra 1988 til 1991. Manglende snø var årsaken. Kanskje står vi ved det samme stikrysset idag? I 1991 kommer uansett helten inn i bildet. Erik kjøpte anlegget for å drive det videre. Han tok en råsjanse. Han investerte i ny godkjenning av heisen fra Veritas, kjøpte snøkanoner og la til rette for skiglede for store og små, kanskje spesielt de små.

Jeg vokste opp på Åssida, men jeg vil heller si jeg vokste opp i Aron. Ski-in og ski-out fra Bera Terrasse. Julegave var årskort. Ingen foreldre trengte å kjøre. Det var en nærhet og enkelhet som mange legger opp til når de kjøper dyre hytter på fjellet. Ski hver dag. Hver eneste dag. Det er sånn jeg husker det, men det er ikke sikkert det stemmer helt.

Vi var mange barn og unge der. Hver dag konkurrerte vi om å komme først i køen, først opp, og få legge de første svingene i de nypreparerte løypene eller ned det litt mer eksotiske Kjøsterudjuvet. Skogskjøring, kjøring i porter, drop ut klipper med klassiske flate drammenslandinger, bygging av hopp og hopping fra heisen med tilhørende kjeft fra Erik og andre ansatte.

I varmestua spiste vi matpakke i matpapir og kakao fra termos. Også ble det sikkert en pølse og en cola iblant. I ettertid tenker jeg at jeg må ha hatt verdens beste oppvekst. Og Aron står som en av grunnpilarene i den oppveksten. Jeg har aldri takket Erik for dette, men kanskje er dette anledningen der jeg kan takke.

Om Naturvernforbundet vil stanse denne utbyggingen, må det være fordi det er en prinsippsak. En prinsippsak om å verne myrene. Den saken har kommet på agendaen i år, og det er en sak jeg støtter. Vi kan ikke fortsette å bygge ut og utnytte naturen slik vi har gjort i så mange år. Vi må tilpasse oss.

Samtidig må vi se hvilke argumenter som veier tyngst, og har størst verdi. Verden er ikke binær, den er full av gråsoner. Om vi skal bygge ut noen myr, må dette være en av de vi skal ofre. Jeg er på ingen måte for å bygge ned norsk natur, og jeg stemmer grønnere enn flertallet i Norge. Samtidig tror jeg faktisk det kan være naturvern å bygge ut akkurat denne myra.

Kanskje nettopp dette prosjektet er det som inspirerer kommende generasjoner til mer tid i naturen. Tid som vil føre til at de blir den nye vinen av klima- og miljøforkjempere? Jeg forstår at Naturvernforbundet reagerer, og MDG likeså. Jeg lurer samtidig på om nettopp denne saken er en av svært få saker Naturvernforbundet faktisk klarer å stoppe? Den er så liten liksom. Så enkel å ta tak i.

Jeg vil tro at de store byggherrene med mye penger og advokater i bakhånd i større grad klarer å tvinge sine prosjekter gjennom med argumentasjon om samfunnskritisk infrastruktur eller nødvendige boliger. Drammen skisenter har begynt sin endring. De har lagt opp til sommeraktiviteter med sykling og klatrepark. Det er mindre snø enn før, og de har begynt å endre satsningsområdet. De innser at vi står ved det samme veikrysset som i 1991, og at det kanskje ikke kommer så mange flere gode vintre.

Jeg mener ikke vi skal bygge ut myra fordi Erik er en bra kar. Det er ikke et argument i denne saken, og det utfordrer ikke Naturvernforbundets kritikk. Jeg mener vi skal bygge ut myra fordi den er liten og vi ikke kan basere alle valg på prinsipper og fordi verdien skianlegget har for nær- og fjernmiljøet ikke kan sammenlignes på denne måten.

Aron har gitt meg ekstremt mye, sommer som vinter. Min jobb i dag og alt jeg driver med på fritiden, kan spores tilbake til min tid i Aron. Aron gir unge en unik mulighet i by-oppveksten og er så mye mer verdifull enn hva samfunnet kanskje tror.

Om min stemme kan hjelpe denne saken, så bruk den! Takk for at du orker Erik, du er en ekte hverdagshelt.

Les også: