I avisa kan jeg lese at Drammen kommune taper barnefamiliene fordi det ikke bygges nok og riktige eiendommer, imidlertid opplever jeg at dette bare er en av flere grunner.

Som småbarnsmor flyttet jeg til Åskollen fordi kommunedel 9 fremsto som trygg, med nærhet til både kommunale tjenester og fritidsaktiviteter. Som småbarnsmor er det viktig at tjenestene er nær fordi oppfølging av både jobb og barn krever mye tid. Barn krever blant annet oppfølging av tannlege, lege, helsestasjon, fritidsaktiviteter og lekser. Tiden er knapp når foreldre samtidig har fulltidsarbeid.

Over tid har det derimot undret meg at Drammen kommune desentralisere kommunedel 9, og prioritere bort barn og unge.

Kommunedel 9, bestående av Åskollen, Skoger og Nesbygda, har nå fått tilhørighet til Svelvik helsestasjon. Det er i det i utgangspunktet ingenting i veien med verken kompetansen eller stedet,men har de som tok avgjørelsen virkelig tenkt over hva det bidrar til?

LES OGSÅ:

For å forflytte seg fra Skoger til Svelvik uten bil må du bytte minst to busser hver vei, uten barnesete og på svingete veier med avgangstider maks en gang i timen. Med bil vil du fort bruke 45 min hver vei.

Avgjørelsen vil antakeligvis på sikt også bidra til at andre tjenester blir flyttet til Svelvik. Hva med for eksempel barnevernstjenesten, PPT, psykisk helsevern for både barn og voksne, tannlege, hjemmehjelp og lignede? Oppvekstreformen legger til grunn at kommunene skal gi et helhetlig tjenestetilbud til barn, med fokus på forebygging. Hvilken argumenter har rådmannen brukt for å oppfylle Oppvekstreformens hensikt som iverksettes 2022?

Kommunedelen har også over år arbeidet for ungdomsskole, som er vedtatt, og ungdommene fra Åskollen går nå annethvert år på Marienlyst og Galterud. Det er ingenting i veien med reiseveien, stedet eller kompetansen, imidlertid vil en etterlengtet ungdomsskole bidra til tilhørighet for kommunedelens ungdommer.

LES DT-LEDER:

Les også

Politikerne tør ikke si nei til ny skole på Åskollen. Dessverre

Unge voksne flyttet oftest tilbake til kommunen og bydelen de har tilhørighet til. Dessverre har Drammens Tidende (DT), gjentatte ganger tatt til orde for at det ikke er behov for et samlende nærmiljøsenter på Åskollen. For det er nettopp det dette handler om. Noe også rådmann Elisabeth Enger poengterer i DT 28.05.21.

Barnefamilier betaler skatt, og de gir fremtidige skattebetalere en tilknytning til det stedet en bor på. Det er penger i kommunekassa, og da er det kritisk for fremtiden at Drammen kommune sier nei takk til barnefamilier. Barnefamilier er limet i et lokalsamfunn.

Å satse på barn og unge er forøvrig ikke en motsetning til å satse på eldre. Et samfunn må lage strukturer som ivaretar alle aldersgrupper, imidlertid vil en politikk som nedprioriterer barnefamilier på sikt også nedprioritere eldre på grunn av fare for manglende skattepenger.

Hilsen en trebarnsmamma som vurdere å flytte til en kommune som tør å satse på barn, unge og fremtiden.

Nadina (30) vil flytte: – Kommunen bryr seg ikke om barnefamilier