Frps Lavrans Kierulf sparer som vanlig ikke på kruttet med en virkelighetsbeskrivelse om gør at man må spørre seg om han tror han bor i Detriot eller Drammen.Han mener at Drammens skoler og oppvekstmiljø rystes av en «bølge med grov ungdomsvold», er «fullstendig ute av kontroll» og at politiet er handlingslammet.

Store ord og negativ tone, det har Kierulf blitt god på med årene. Men å forholde seg til saksgang og fakta i sakene, er det verre med. Vi skal rydde litt opp i Kierulfs rot.

Under en sak om en samordning av handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme fra de tre gamle kommunene, presterte Frp å foreslå over bordet at kommunen skal lage en handlingsplan mot «vold og annen krenkende atferd blant ungdom».

I hovedutvalg for helse, sosial og omsorg gjorde posisjonen Frp oppmerksom på at deres forslag ikke hører til under saken som behandles. Ekstremisme-saken handler om å forebygge at vi får nye av typen Breivik og Manshaus. Frp valgte å legge inn forslaget sitt som protokolltilførsel.

I hovedutvalg for oppvekst og utdanning og i formannskapet kom Frp med forslaget igjen over bordet, under sak om ekstremisme.

Det fine med at saker i politikken går flere runder er at du får tygd skikkelig på det og kan fatte gode vedtak. Derfor fremmet posisjonen et nytt og bedre forslag til kommunestyremøtet. Det er viktig å se på hva som allerede gjøres i sakene om slåssing i ungdomsgrupperinger i kommunen, før man eventuelt lager en tiltaksplan dersom det meldes et behov for det fra de instansene som vet best hvor skoen trykker (politi, barnevern, FAU, rektor o.l.).

Selv Frp må være enig i at vi først må spørre hva kommunen kan gjøre, før vi setter i gang store tiltak. Om det så konkluderes med at enda en ny plan trengs, så er vi ikke vonde å be.

Vi mener det er uheldig at Frp blander sammen saker. Voldelig ekstremisme har ingenting med slåssing i ungdomsgrupperinger å gjøre. Det ryddigste hadde vært om Frp hadde bedt om en sak, stilt et spørsmål eller bedt om en orientering om forholdene rundt slåssingen blant et knippe ungdommer de to siste ukene. Etter 17 år i kommunestyret burde representant Kierulf være kjent med politiske fremgangsmåter.

Kierulf tar også til orde for strengere sanksjonsmuligheter, med blant annet arrest dersom du begår kriminalitet i belastede områder samt å senke kriminell lavalder til 14 år. Dette er oppskriften på dårlig kriminalomsorg. Kierulf hinter til en kriminalomsorg som minner mye om det vi kan se i USA. Det er ingen tjent med.

La oss være krystallklare på at alle, både opposisjon og posisjon, har samme mål i denne saken: å få bukt med slåssingene i kommunen. Samtidig har vi et ansvar som politikere å ikke hausse opp stemningen slik Kierulf gjør, med ord og uttrykk som ikke står i proporsjon med saken. Det kan virke som Kierulf er mer opptatt av å få noe på trykk i avisa fremfor å se realiteten.

Drammens Tidende kunne 16. juni avsløre et møte mellom politiet og ordfører. Så nei, Lavrans Kierulf, ordføreren svikter ikke kommunens svakeste. Hun er på ballen, der hun skal være. I tett dialog med de involverte og med en klar hensikt: Å stoppe vold blant ungdom i Drammen.