«Ingen kommentar,» sier Støre på alle spørsmål om Ringeriksbanen. Arbeiderpartiet har lovet, ja de har til og med sagt i valgkampen at de er garantist for at Ringeriksbanen skal realiseres med byggestart i 2022.

På vegne av alle som har kjempet en lang kamp for Ringeriksbanen og Bergensbanens forkortelse, som har svelget mange natur og miljøkameler for å lande en reguleringsplan som alle kunne enes om, som har akseptert at bane og vei ble koblet sammen, som har vært med på å støtte all kostnadsreduksjon og optimalisering av prosjektet – dette er provoserende!

Ringeriksbanen er en av de aller best utredede vei og jernbane prosjektene i Norge. Vi har vedtatt å gi Nye veier AS 1 milliard kroner i lånegaranti for å sikre oppstart. Det er bevilget 500 ekstra millioner i årets budsjett til Ringeriksbanen. SV forhandlet inn 114 millioner ekstra til jernbanestrekningen Arna – Voss for å realisere Bergensbanens forkortelse. Dette er et viktig klima- og miljøprosjekt i det grønne skiftet for å sørge for at tog blir et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Bergen.

Ringeriksbanen vil kanskje ikke ha så stor betydning for Drammen, der banen går i dag, men den vil bidra til å frigjøre plass til mer godstrafikk og åpne muligheten for lokaltrafikk på Randsfjordbanen, som SV ønsker å få til. Det kan igjen ha stor betydning for pendling mellom Modum og Drammen og gi plass til målet om to tog i timen til Kongsberg.

På Ringerike har også ungdommen engasjert seg. Som Erlend Kåsereff i Banevokterne sier: «30 minutter med tog mellom Hønefoss og Oslo er det som skal til for å gjøre Hønefoss til en attraktiv by for folk med jobb eller studier i hovedstaden».

I mange år har ordførerne i ringeriksregionen blitt oppfordret til å satse på næringslivet for å styrke kundegrunnlaget for banen. Og de har satset. Nærmere 10 milliarder kroner satses nå på grønne næringer i regionen.

Det var dette fremoverlente næringslivet statsminister Støre og næringsminister Christian Vestre tok turen til Ringerike for å se på. De ble godt tatt imot og likte godt det de så. Stemningen var god helt til ordførerne nevnte Ringeriksbanen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen nå skal gå gjennom alle samferdselsprosjektene for å se hva som skal prioriteres ut fra en helhet, og skylder på krigen i Ukraina og en presset økonomi. Statsministeren har ingen kommentar til om dette kan bety ytterligere utsettelse av Ringeriksbanen. Han kan ikke si noe om når regjeringen vil være ferdig med å gjennomgå samferdselsprosjektene, men antyder at det vil være gjort før neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP) i 2024. Han kan imidlertid ikke si noe om hva slags prioritering Ringeriksbanen/E16 vil få.

Les også

Vi må bygge mer vei, ikke mindre

Jonas, jeg forstår godt at ordførerne er rasende hele veien fra Ringerike til Bergen. Det er et stort svik mot velgerne i hele regionen når Aps førstekandidat stortingspresident Masud Gharahkhani i sin valgkampvideo sier at partiet er garantisten for at Ringeriksbanen skal bygges med byggestart i 2022 – og alt Arbeiderpartiets statsminister kan si er «ingen kommentar».

Det er ingen som er uenig i at vi ikke kan realisere alle samferdselsprosjekter som i dag ligger i NTP på kort sikt. Noen kan det til og med være hensiktsmessig å droppe. SV har tatt til orde for å droppe flere store motorveiprosjekter, fordi vi mener det bør satses mer på trygge rassikre veier enn på breie dyre veier som bare fører til mer biltrafikk. Men Ringeriksbanen/E16 er ikke et av dem.

Skal vi ta klimaet på alvor og få til det nødvendige grønne skiftet, må vi stimulere til mer klimanøytral transport. Da må vi kjøre mindre med fossile biler og vi må fly mindre. Det betyr mer folk og gods på bane i hele landet. Bergensbanens forkortelse er av avgjørende betydning for transporten mellom Øst og Vest-Norge.

Terje Dahlen, leder i Ringerike næringsforening sier til Ringerikes blad at han er mildt sagt skuffet over at statsministeren ikke benyttet anledningen til å fjerne den usikkerheten regjeringen har skapt rundt Ringeriksbanen/E16. Dette prosjektet er ferdig planlagt, ferdig optimalisert og helt gryteklart.

Og jeg er helt enig. Jonas, det holder rett og slett ikke med «ingen kommentar» i denne anledning. Ringeriksbanen må bygges nå! 2022 er dessverre ikke lenger realistisk, men det vi kan gjøre, er å sørge for at utbyggingsavtalen blir signert innen utgangen av året. Da vil Nye Veier kunne starte prosessen med anbud og anskaffelser.

Det er over 100 år siden Ringeriksbanen først ble påtenkt. Flere Storting har vedtatt planene. Byggestart har vært lovet flere ganger av ulike regjeringer.

Tiden for utsettelser og løftebrudd må være forbi. Nå er det på tide å innfri.

Les også

Han har en finger i alt Høyre gjør: – Viktigere enn å være statsråd