Kvinner og familier. På kvinnedagen 8. mars må vi slå fast at vi har flere kampsaker igjen. Jordmortjenesten er viktig.

Man skulle kanskje tro at rike Norge og Drammen kunne tilby et godt lavterskeltilbud til alle gravide og de nye familiene. På sitt beste er jordmortjenesten et forebyggende arbeid som kan avdekke utfordringer i familien barnet skal bli født inn i, både innen psykisk helse, rus og vold.

Cirka 30 prosent av Drammens innbyggere har innvandrerbakgrunn og vi vet at migrasjon kan føre til økte levekårsutfordringer med tanke på helse, økonomi, språk- og kulturtilpasninger. Jordmortjenesten møter alle disse familiene i våre ulike tilbud, og erfarer at tett og tverrfaglig samarbeid gir best resultat.

Kvinnen skal ha valgfrihet på om hun ønsker å gå til jordmor eller fastlege. På grunn av ressursmangel er denne valgfriheten ikke reell. Kapasiteten er mindre enn det nasjonale retningslinjer tilsier. Mange opplever en måneds ventetid for å få time hos jordmor, og oppfølgingen de får er uten fødsels- og foreldreforberedende kurs.

Barselbesøk og etterkontroll kan heller ikke gis til alle, slik myndighetene anbefaler. Vi ønsker at alle kvinner og familier skal ha et reelt tilbud hos jordmor, ikke bare de som roper høyest. God fysisk og psykisk helse bidrar til trygghet og mestring i en sårbar livsfase.

Vi har tillit til at Drammen kommune setter tidlig innsats på dagsorden for å sikre den nye generasjonen drammensere en god start.

Disse kvinnene må hedres for mot og fremsynthet

Mange tror at feminister ikke kan barbere armhulene, gå med BH og at de hater menn

Ingen blir gravid for å ta en senabort, heller ikke i Drammen