Ingen jul uten juletrefest

Søndag kimte det til juletrefest på Frelsesarmeen på Bragernes.