(Bygdeposten)

Det var like før klokken ni at statsrådslimousinen med justisministeren svingte opp foran kommunehuset i Prestfoss.

Ordfører Tine Norman smiler i trygg forvissning om at hun har fått det slik hun ville. Å gjenåpne et visst antall tjenestesteder i grisgrendte strøk, var en av de kampsakene Senterpartiet lovet før stortingsvalget og nå har de innfridd. Sigdal er ett av stedene som igjen skal få et kontor med riksvåpenet over inngangsdøra.

– Vi er en langstrakt kommune med utrolig mange besøkende i fjellet. Politiet har derfor vært savnet, sier en strålende fornøyd ordfører.

Det var i forbindelse med det som en gang ble kalt nærpolitireformen, men som etter hvert ble kalt politireformen – fordi få følte at polititjenesten ble spesielt «nær», at mange kommuner mistet sitt lensmannskontor. Nedleggelsene skjedde i 2017 og 2018. Sigdal og Krødsherad var to av kontorene som ble stengt.

Lensmannen som stillingsbeskrivelse er historie. Den siste lensmann avgikk ved «døden» i forbindelse med reformen. Tanken var at fysiske kontorer i seg selv ikke gir trygghet. Målsettingen var at patruljer i biler skulle skape tilstedeværelse. Noe av kritikken mot dette i ettertid har vært at små steder blir nedprioritert og at politiet har blitt ansiktsløst fordi hvem som er til stede og hvem som har ansvar har blitt fragmentert og upersonlig.