– PST har orientert meg om at vi nå ser en økt etterretningstrussel fra Russland i Norge, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse fredag. Hun la til at PST skal orientere mer om dette senere fredag.

Hun sa videre at Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge.

– Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sa justisministeren.

Regjeringen foreslår at PST og politiet tilføres 57 millioner kroner til personell og utstyr. Dette vil gi økt operativ evne og tilstedeværelse, særlig i våre nordligste fylker. I tillegg foreslås det å bevilge ytterligere 200 millioner kroner til økt digital sikkerhet i 2022.

– Regjeringen vil også foreslå at de frivillige, som er helt avgjørende for å redde liv over hele landet, får økt støtten til drift av 2.000 nye nødnett-terminaler, sa justisministeren.