Å frata elevene retten til en vurdering fra ekstern sensor, er ikke noe jeg tar lett på. Det var hensynet til smittevern og likebehandling av elevene som gjorde at vi til slutt måtte avlyse muntlig eksamen.

Lektor Espen Villseth skriver i Drammens Tidendeat hans elever var klare for eksamen, og at de nå mister sjansen til å vise hva de kan og oppleve den mestringsfølelsen en eksamen kan gi. Villseth mener det var feigt av meg å avlyse.

Jeg er helt enig med ham i at eksamen er viktig, nettopp av grunnene han beskriver. Jeg er også glad for å høre at hans elever er motiverte, og det faller meg tungt om hjertet at de nå opplever nok en endring i et ellers krevende år.

Derfor sto jeg også i beslutningen om at vi skulle gjennomføre muntlig eksamen i det lengste. De siste ukene oppfordret både lærerorganisasjoner, enkeltlærere, skoleledere og Elevorganisasjonen innstendig om å avlyse. Jeg mente at vi ikke kunne frata elevene en så viktig rettighet, uten at det var velbegrunnet. Vi måtte vurdere den faktiske smittesituasjonen så nær opp mot eksamenstidspunktet som mulig. Smittesituasjonen endres raskt og dette er ikke vurderinger vi kunne tatt basert på smittesituasjonen i vinter, april eller for noen uker siden. Det måtte være ferskvare.

Rapportering på smittetall og karantene fra fylkene fikk jeg på kvelden 26. mai, og da sto vi på terskelen til gjennomføring av muntlig eksamen. Den viste at tusenvis av elever og mange hundre lærere sitter i karantene, og at smittesituasjonen er uoversiktlig. Dagen før hadde vi et møte med fylkeskommunene, som fortalte om utfordrende forhold.

Det har vært en enorm innsatsvilje blant lærere og i sektoren generelt, og skoleeiere og skoler har lagt ned mye arbeid for å kunne gjennomføre muntlige eksamener denne våren. Men bildet som tegnet seg, fortalte at det ikke ville vært forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen. Det ville ikke vært rettferdig, og en del steder ville det ikke vært mulig. Derfor avlyste vi torsdag i forrige uke.

Jeg føler med de elevene som gjerne ville hatt eksamen. Jeg deler lektorens vurdering av at muntlig eksamen først og fremst gir elevene muligheten til å vise hva de kan. Så dette er ikke en beslutning jeg tar lett på.