Gå til sidens hovedinnhold

Kan beboere på sykehjem drikke alkohol?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmål: Min gamle tante har nylig flyttet inn på det lokale sykehjemmet. Hun har hele sitt voksne liv pleid å drikke vin i ulike sammenhenger, og dette har vært viktig for henne. Da hun flyttet inn på sykehjemmet var hun tydelig på at hun ønsket å fortsette å leve slik hun hadde gjort hjemme, og at hun derfor heller ikke ville slutte å drikke alkohol selv om hun nå var blitt gammel og skrøpelig.

Den siste tiden har helsetilstanden hennes blitt veldig dårlig. Hun har store smerter og er avhengig av smertestillende hver dag. Alle rundt henne er enige om at hun trenger medisinene og har god effekt av disse. Sykehjemslegen har snakket med henne om bivirkninger av å blande alkohol og smertestillende morfinpreparatet, men hun står på sitt og fortsetter som før. Ansatte på sykehjemmet har nå flere ganger nektet henne smertestillende fordi hun har drukket vin og virker sløv. Er det lov å nekte henne dette?

Svar: Fast plass på sykehjem betyr at rommet din tante disponerer og betaler for, på mange måter likestilles med hennes eget hjem. Helse- og omsorgstjenestene hun får på sykehjemmet skal så langt det er mulig tilpasses hennes behov og ønsker. Hun har rett til å bestemme det meste i hverdagen og livet sitt, og hun skal møtes med respekt for den hun er, det livet hun har levd og måten hun ønsker å leve fremover. Dette gjelder selv om andre rundt henne mener hun tar ukloke valg som får uheldige konsekvenser for henne.

Disse rettighetene ble tydeliggjort i 2010 i verdighetsgarantien. I denne forskriften styrkes rettstilstanden til eldre slik at hver enkelt skal få en meningsfull alderdom. Hva som ligger i ordet meningsfullt, må hver enkelt si noe om selv, og det vil variere fra person til person. Vi har også en kvalitetsforskrift som pålegger kommunene å respektere den enkeltes selvstendighet og rett til styring av eget liv.

Parallelt med dette, har alt helsepersonell en plikt til å gjøre en konkret vurdering hver gang pasienter skal ha medisiner slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Dersom pasienten har drukket alkohol, må de ansatte vurdere om det er forsvarlig å gi smertestillende medisiner. Fylkesmannen har slått fast at pasienter med store smerter som trenger smertelindring, kan få dette selv om pasienten har drukket alkohol. Det er med andre ord ikke et absolutt forbud, men det må utvises stor forsiktighet, og pasienten må observeres og overvåkes tett slik at helsepersonellet har oversikt dersom det skulle oppstå livstruende situasjoner.

Ansatte på sykehjemmet kan derfor ikke nekte å gi din tante smertestillende bare på grunn av alkoholinntaket slik at hun blir liggende med store smerter. Det er heller ikke lov å ha et generelt forbud mot alkoholbruk på et kommunalt sykehjem, men dette må ikke være til sjenanse for de andre beboerne.

Eldre i dag har et høyere alkoholinntak enn tidligere, og de fleste er ansvarlige konsumenter med god kontroll. Det er likevel et faktum at eldre tåler alkohol dårligere enn yngre fordi nedsatt leverfunksjon gjør at alkoholen brytes saktere ned.

Mange eldre bruker også ett eller flere legemidler slik at det kan oppstå skadelige kombinasjoner. Det er derfor viktig at de får god veiledning og informasjon om mulige konsekvenser. Dessverre er det slik at hjelpeapparatet ofte er unnvikende med å spørre eldre direkte om alkoholbruk fordi dette blir sett på som et privat anliggende.

Mange er redd for å virke moraliserende og frykter at pasienten tolker spørsmålene som kritikk av levemåten. Eldre bør derfor også selv etterspørre informasjon slik at de kan ta egne beslutninger på et trygt og informert grunnlag.

Les også

Kan barnets fastlege nekte meg informasjon? Jeg vil jo bare det beste for barnet mitt

Les også

Hvor lenge kan de nekte meg å besøke min kone?

Les også

Koronaen påvirker helsetilbudet. Vanlige pasientrettigheter begrenses

Les også

Alle pasienter har rett til helse- og omsorgstjenester, men hva som regnes som «nødvendig» og «forsvarlig» vil endre seg nå

Kommentarer til denne saken