I en pressemelding fra samferdselsdepartementet innføres det nye regler for elsparkesyklister, deriblant at det blir forbudt mot å være flere på ett kjøretøy.

Både politi og Statens vegvesen får nå muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3.000 kroner.

Endringene som regjeringen fredag beslutter i regelverket for bruk av elsparkesykler, trer i kraft 18. mai.

Stortingsflertallet er også enig om en lov som gir kommunene mer makt til å regulere elsparkesykkelutleie. Det er ventet at denne blir klar i juni.