Spørsmål: Jeg er en 60 år gammel mann som snart må ta stilling til om jeg skal takke ja til vaksine for covid-19. Jeg ønsker ikke å bli smittet av pandemien, men jeg må innrømme at jeg er skremt av det som de siste dagene har kommet fram i nyhetene om en bestemt vaksinetype og tilfeller av blodpropp. Mitt spørsmål er derfor: Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal ta?

Svar: Du stiller et spørsmål som det ikke er helt enkelt å besvare.

Kommunene får tilsendt et visst antall doser av en bestemt type vaksine og har ikke anledning til å vurdere hvem som skal få hva. Det er de nasjonale retningslinjene som angir dette. Vaksinasjonen skjer i forhold til store pasientgrupper og lite individuelle hensyn blir tatt. Det er folkehelsen man har i sikte, at vi som nasjon skal klare oss best mulig gjennom pandemien.

Opp mot dette står den enkeltes rettighet gitt i Pasient- og brukerrettighetsloven. For ett år siden ble det vedtatt en midlertidig forskrift som satte en rekke pasientrettigheter ut av spill. Disse er gjort gjeldende igjen og pasientrettighetene gjelder nå fullt ut.

En viktig lovbestemt pasientrettighet er brukermedvirkning, som står nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 3–1. Denne angir blant annet at du har rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer, undersøkelses- og behandlingsmetoder. Dette betyr at pasienten som hovedregel har rett til å velge der hvor det finnes flere typer tilgjengelige behandlinger.

Har du spørsmål til pasientombudet?

Pasient- og brukerombudet mener det er viktig at du vet hvilke rettigheter du har som pasient eller bruker. Kunnskap gjør det lettere for deg å kontakte hjelpeapparatet og vite hva du har rett til eller hva du kan be om når ting er uklart eller vanskelig. Vi vil derfor svare på spørsmål og problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene her i avisen. Har du spørsmål? Send dem til oss på e-post: buskerud@pasientogbrukerombudet.no eller i brev.  Mer generell informasjon finner du på www.pasientogbrukerombudet.no

Det presiseres også at man bare kan velge mellom forsvarlige behandlinger slik at om en pasient ønsker noe som er uforsvarlig så kan legene nekte dette.

Til ditt spørsmål så blir svaret at du ikke kan velge type vaksine fordi det kun er en type tilgjengelig vaksine for deg. Kommunen får tilsendt et parti vaksiner og vaksinerer aktuelle pasientgruppe ut fra dette. Slik situasjonen er nå så har du ingen reell brukermedvirkning i forhold til dette.

Imidlertid så har du alltid muligheten til å takke nei til helsehjelpen som tilbys, i dette tilfelle vaksinen. Dette er uheldig i et samfunnsperspektiv, men like fullt så er det den enkeltes valg. Det blir ikke benyttet tvang for å vaksinere befolkningen.

Hvis du velger å takke nei til vaksinen så vil du ha mulighet til å ombestemme deg på et senere tidspunkt, men retten til å velge type vaksine får du nok ikke før alle de gruppene som trenger vaksine er vaksinert. Når kommunene er ferdige med massevaksinasjonen, så vil du mest sannsynlig ha mulighet til å oppsøke fastlege og be om en bestemt type vaksine om denne er tilgjengelig. Imidlertid er det flere usikre momenter i dette fremtidsscenarioet, ikke minst tidsperspektivet, så et sikkert svar kan vi dessverre ikke gi deg.

Du er ikke alene om å være bekymret for dette. Vi forstår at mange er bekymret for å ta vaksinen etter alvorlige tilfeller hvor vaksinerte har fått blodpropp/blødning. Man vet ikke om dette kan knyttes til vaksinen, det er jo dessverre slik at det i befolkningen alltid er noen som får blodpropp, også unge mennesker, selv om det er sjelden. Imidlertid tar helsemyndighetene i Norge ingen sjanser og stopper derfor vaksinering med denne type vaksine for å undersøke om dette kan knyttes til vaksinen.

Vi har tillit til landets helsemyndigheter. De spiller med åpne kort og ønsker det beste for sin befolkning.

Andre problemstillinger fra Pasient- og brukerombudet:

Les også

Jeg fikk avslag om mer hjelp, men helseutfordringene mine blir stadig verre. Hva gjør jeg?

Les også

Litt for ofte tar kommunen betalt for ytelser de ikke skal kreve betaling for

Les også

Hvorfor får jeg regning fra legevakta når jeg har betalt?

Les også

Hvorfor får jeg avslag på søknad om rehabiliteringsopphold?

Les også

Kan jeg bestemme hvilket sykehus som skal behandle meg?