Nye Drammen var aldri noe tvangsekteskap, slik regjeringen skiller mellom kommuner som skal få slippe fri og ikke. Men nye Drammen har heller ikke utviklet seg til noe lykkelig ekteskap, basert på ekte kjærlighet. Snarere tvert imot.

Det har ikke minst den sterke motstanden fra aksjonsgruppa "For Nedre Eiker" vist til fulle. De har opprettet et såkalt innbyggerinitativ med krav om å gjennomføre en folkeavstemming om oppløsning av Drammen. Den har snart samlet 1000 underskrifter. Godt over de 300 som kreves for å få saken behandlet i et folkevalgt organ.

En spørreundersøkelse Drammens Tidende har gjort, bekrefter den store misnøyen, og at den er økende. I Nedre Eiker vil nå over 60 prosent ha tilbake den gamle kommunen sin.

Med kommunestyrets vraking av det nye sykehjemmet i Krokstadelva – dette fyrtårnet som var et av de viktigste argumentene i Nedre Eiker for å bli en del av storkommunen – har motstanderne fått ny næring. Forståelig nok.

– Da sier vi ja takk til Nedre Eiker som egen kommune! som en skriver i kommentarfeltet på dt.no.

LES OGSÅ: Helomvending fra Frp og KrF: Stanset nytt sykehjem

Helt siden folkeavstemmingen i 2016, da et flertall i Nedre Eiker sa nei til sammenslåing, men som likevel endte med at kommunestyret valgte å bli en del av Drammen, har stemningen vært dårlig i eikerkommunen. Det sutres og surmules over en lav sko, og alt som går dårlig har en tendens til å bli lest inn i historien om kommunesammenslåing.

Vi snakker om et sår som ikke har fått gro, som heller har utviklet seg til en vond og nærmest uhelbredelig verkebyll.

For sett med aksjonistenes øyne kan vel også Nedre Eikers skjebne oppleves som en form for tvangsekteskap. Om ikke annet et arrangert et, som burde fortjent Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums og kommunalminister Sigbjørn Gjelsviks engasjement og omsorg. Slik de nå ivrer for å frigjøre de tidligere kommunene Søgne og Songdalen fra Kristiansand.

På spørsmål om hvorfor regjeringen ser bort fra premisset i hurdalsplattformen om at det er kommunestyret som selv skal bestemme om de vil søke om oppløsning, noe Kristiansand bystyre har sagt at de ikke vil, svarte Sp-lederen dette i Politisk kvarter på NRK her om dagen:

«Det står også i Hurdalsplattformen at tiden for overkjøring av lokalsamfunnet er forbi. Vi har vektlagt at man skal lytte til det enkelte lokalsamfunnet og her har det vært et tydelig krav fra lokalsamfunnet i Søgne som har kommet med et innbyggerinitiativ. Og så har regjeringen måttet behandle det initiativet på demokratisk vis.»

Noen dager før svarte kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik på samme spørsmål at loven i helt særskilte tilfeller gir departementet mulighet til å sette i gang utredning om oppløsning, og at det i en slik prosess vil være naturlig å avholde en eller annen form for folkeavstemming.

«Bakgrunnen for at vi gjør det nå, er at vi har mottatt en rekke henvendelser fra både Søgne og Songdalen, med innbyggerinitiativ som har stor oppslutning, og man ser at det har vært et vedvarende og sterkt engasjement over tid.»

Aksjonsgruppa For Nedre Eiker følger nok denne prosessen med argusøyne. For hvis regjeringen kan sette til side ett premiss i hurdalsplattformen, så kan de vel sette til side flere. For eksempel at oppløsning ikke bare skal gjelde tvangssammenslåtte kommuner, men også de som sliter i et arrangert ekteskap. At Vedums generelle vendinger om å lytte til lokalsamfunn bør veie minst like tungt.

LES OGSÅ: Splid blant eikværingene: – Jeg synes det er helt forferdelig trist

Kanskje er det nettopp dette som var bekymringen til drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap), da hun signerte oppropet fra KS' storbynettverk til støtte for ordførerkollegaen i Kristiansand Jan Oddvar Skisland. Han mener regjeringen selv overkjører lokaldemokratiet ved å sette bystyrevedtaket i Kristiansand til side.

Berg har foreløpig lite å frykte. Verken Sp i regjeringen eller lokale frontfigurer som Per Olaf Lundteigen og Magnus Weggesrud er særlig lydhøre overfor aksjonistene i Nedre Eiker. Uansett hvor «sterk og vedvarende» motstanden har vært. Og uansett hvor overkjørt og lite lyttet til de føler seg.

Jeg er ingen tilhenger av å oppløse verken fylker eller kommuner. Det er bortkastet, det er irrasjonelt og svarer ikke på noen av utfordringene folk sliter med slik verden ser ut nå. Men hadde jeg vært aksjonist i Nedre Eiker, ville jeg spurt: Hvorfor er noens aksjoner mer verdt enn andre? Hvor er Vedum, Gjelsvik og Lundteigen når vi krever folkeavstemming?

Statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag - etter å ha besøkt ordføreren i Kristiansand - at nå var strek satt for flere oppløsningsprosesser. Hvis også Senterpartiet er enige i det, ser det mørkt ut for Nedre Eiker.

Kanskje må vi alle slå oss til ro med at arrangerte ekteskap kan føre til ekte kjærlighet på sikt.