Et farlig virus som vi aldri har sett før har angrepet oss, og folk dør. Verden stenger ned. Konsekvensene av nedstengningene er store. Konkursras verden over, noe som særlig rammer fattige land. Det er neppe vanskelig å se at den indirekte virkningen av pandemien er enorm både for det enkelte individ, bransjer, land og globalt.

Er dette virkelig nødvendig? Hvor farlig er dette viruset?

Antall koronarelaterte dødsfall i Norge var per 1. desember totalt 330. Antall sykehusinnleggelser den aktuelle datoen var 128. Under en normalinfluensasesong dør cirka 900 og det er i en slik periode cirka 5.000 sykehusinnleggelser (iflg. Folkehelseinstituttet).

På de fire store sykehusene i Vestre Viken var det i slutten av november cirka 15 koronarelaterte sykehusinnleggelser. Kan man kalle dette en alvorlig helsekrise?

Man får selvfølgelig inntrykk av at krisa er stor når man ser tallene fra andre deler av verden. USA ligger på topp med over 250.000 døde. Det er et land med et helt annet helsesystem og en helt annen helsetilstand i befolkningen enn Norge.

Det kan se ut som Norge skiller seg ut i forhold til Europa og resten av verden når det gjelder alvorlig syke og døde. Det ser ut som om vi har fulgt stort sett de samme smitteverntiltakene som store deler av Europa. Vi har allikevel mye lavere dødstall per 100.000 innbygger. Kan det ha med et godt immunforsvar i befolkningen, et godt helsevesen for alle og lav antibiotikabruk å gjøre?

Hva hadde skjedd i Norge dersom følgende tiltak ble gjennomført nå:

  • Åpnet opp det meste som er stengt. Skoler, universiteter, kino, teater, konserter, fritidsaktiviteter, idrett, restauranter og kafeer. Det er vel svært lite smitte er sporet tilbake til disse stedene.
  • Praktisert svært strenge og enkle smittevernregler overalt der folk ferdes. Hold avstand og vask hender. Hold deg hjemme hvis du er syk. Vær særlig forsiktig i nærheten av utsatte grupper.
  • Begrenset alkoholservering på serveringssteder. Tidlig skjenkestopp på kvelden, for eksempel klokken 22.00, og begrenset skjenking til alle kunder, for eksempel maksimalt tre alkoholenheter.
  • Fortsatt med så strenge smitteverntiltak som mulig på alle helseinstitusjoner, særlig der eldre og utsatte grupper befinner seg.

Den umiddelbare konsekvensen av disse tiltakene ville vært at tusenvis av mennesker ville blitt spart for store belastninger og svært mange bedrifter ville klart seg uten å gå konkurs. Studenter kunne gjennomføre sine studier på normalt vis, kulturlivet kunne fungert tilnærmet normalt og restaurantbransjen kunne opprettholdt tilnærmet normal drift.

Ville flere ha blitt smittet ved denne strategien, og ville flere blitt syke og dø? Ut fra tall hittil i Norge, med lav dødelighet i forhold til smittetall, ser det ikke slik ut.

Derfor en sterk oppfordring til Drammen formannskap. Gjør en grundig vurdering om de lokale tiltakene står seg i forhold til helseutfordringene vi står overfor. La for eksempel de mange kreative ildsjelene i restaurantbransjen få en mulighet til å overleve vinteren.