Det er prisverdig at professor Asbjørn Røiseland i sin kronikk i Drammens Tidende setter ord på hvordan politikerne i Drammen kommune har vanstyrt Drammen i de siste årene. Vi kan være fristet til å ta enda hardere i enn det Røiseland gjør.

Etter vår mening har kaoset og vanstyret i Drammen ingen ting med hvilket styringssystem kommunen har. Enkelt og greit kommer kaoset av at den politiske tradisjonen og kulturen i Drammen, har vært og fortsatt er, å være mer opptatt av egne posisjoner og verv enn av politiske resultater som gagner innbyggerne. Dessverre har denne utviklingen akselerert enormt i den siste perioden. Røiseland burde etter vår mening også tatt med rådmannens manglende evne til å gjøre det denne er satt til å gjøre.

At Drammen sammen med fire gruppeledere i kommunestyret rykker ut med et kraftig, men ikke særlig imponerende forvar for rådmannen etter en kommentarartikkel fra politisk redaktør i Drammens Tidende, har et noe patetisk og overfladisk drag over seg. Når de samme fem er det utvalget som tar seg av arbeidsgiveroppfølgingen av rådmannen skjønner vel alle hvor uhildet dette forsvaret er.

Hele innlegget er et forsøk på å snakke seg bort fra det kritikken mot rådmannen egentlig gjelder, og er i virkeligheten et forsvar for seg selv som politikere og et «et dødskyss» for rådmannen.

At ordføreren og de fire gruppelederne ikke skjønner noe av den kritikken som DTs politiske redaktør fremførte mot rådmannen i sin kommentar, viser at de samme politikerne lever i sin egen lille boble.

De fem kommunepolitikerne hevder de har et omfattende kontaktnett i kommunen, og at de ikke har registret misnøye med rådmannen noen steder. De hevder selv at de verken er døve eller blinde.

Jo, dere må være blinde og døve. Etter at vi fire som undertegner dette innlegget har engasjert oss i saken om nedleggelse av to sykehjem for demente på Konnerud og på Gulskogen, har det flommet inn med reaksjoner til oss fra alle lag i befolkningen, næringslivet, frivilligheten og de ansatte. Det spesielle med reaksjonene er at de ikke bare har rammet politikerne, men også til de grader rådmannen og hennes administrasjon.

Bare for å nevne noen enkle eksempler: Hvordan kan de fem politikerne forsvare en rådmann som ved opprettelsen av den nye kommunen ansatte en rekke direktører med meget høy lønn, for så kort tid etter gi de samme direktørene avskjed fra jobbene sine fordi det ikke var behov for dem. Vårt spørsmål er om hvor mange av disse lederne som i dag fortsatt sitter et eller annet sted i Drammen kommune og hever høy lønn uten at vi vet hva de gjør. Hvilken kvalitetssikring gjorde rådmannen før hun opprettet alle disse nye stillingene?

I saken om nedleggelse av de to sykehjemmene for demente har verken politikerne eller rådmannen lagt fram et eneste tall eller en plan, som har noen troverdighet i seg, for hvilke innsparinger som skal skje.

At byggingen av ny bybru og de enorme overskridelsene i forbindelse med dette nå har ført til at bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva og ny skole på Åskollen blir skutt ut i evigheten, kommer ikke som noen overraskelse på oss. Vi har sett dette komme lenge, uten at politikerne og rådmannen har tatt de nødvendige grep før kaoset og skandalen er komplett.

Det er rådmannen som er ansvarlig for å kvalitetssikre tilbud og anbud. At krigen i Ukraina har ført til prisstigning er verken politikernes eller rådmannens ansvar, men denne prisstigningen utgjør bare en del av de enorme overskridelsene vi er vitne til.

Les også:

Splid blant eikværingene: – Jeg synes det er helt forferdelig trist

Hvordan kan politikerne i Drammen kommune i år etter år la seg forlede av en rådmann som ved hver budsjettbehandling høyt og tydelig lover å få bukt med de store økonomiske overskridelsene på helse- og sosialsektoren, mens virkeligheten er at underskuddet bare vokser og vokser fra måned til måned. Og politikerne lar det bare skje.

Vi hører stadig oftere at næringslivet i Drammen er oppgitt over at det er vanskelig å få gjennom selv de enkleste ting i administrasjonen og blant politikerne i Drammen kommune. Dette styrker ikke de fem politikerne utsagn om det motsatte.

Etter våre mening har ikke kaoset og rotet i drammenspolitikken noe med hvilke styringssystem Drammen kommune har. Det hjelper ikke med all verdens gode styringssystemer dersom den enkelte politiker, eller rådmann, ikke skjønner sin rolle.

Det er farlig å nedvurdere innbyggerne. Det er de samme personene som er velgere, og velgerne er mye klokere enn det politikerne tror.