Karete (50) er ansatt i den nyopprettede stillingen: – Mange har tatt kontakt allerede

Karete Solberg Skjeldal (50) startet denne høsten i den nyopprettede stillingen som demenskoordinator i Holmestrand kommune.