Kjære Anne Kristin.

Vi håper vi kan bygge tillit mellom oss igjen. Abortsaken er vanskelig for mange. Debatten rundt er også vanskelig, både for dem som mener at ethvert foster er ukrenkelig, for dem som har stått i svært krevende situasjoner i livet som har gjort at en abort sent i svangerskapet var eneste utvei, og dem som mener at dagens lov er god nok.

I henhold til bestemte kriterier åpner dagens lov for at aborter kan utføres fram til fosteret er levedyktig. Dette er det bred politisk enighet om, også hos oss i SV. Spørsmålet er hvem som skal kunne ta dette valget etter dagens grense for selvbestemt abort. Skal det være kvinnen selv eller en nemnd? SVs vedtak i helgen går på at det er kvinnen selv som til syvende og sist skal bestemme. Vi mener det er riktig.

Les Ann Kristin Blomholts innlegg her:

Les også

Noen brudd er tristere enn andre: Men nå er mitt forhold til SV over

Vi som deg får vondt i magen av tanken på abortinngrep seint i et svangerskap. Ingen ønsker senaborter. Aller minst de som har måttet ta et slikt valg, og som gjentatte ganger trekkes inn i denne abortdebatten.

Senaborter er ofte som en vanlig fødsel med veer, press og smerter. De er derfor mest traumatisk for dem som må gjennomføre dem. Dette er kvinner som har fått beskjed om at fosteret er alvorlig sykt eller ikke levedyktig, eller at kvinnen selv er alvorlig syk. Det kan være kvinner som har fått påvist kreft, og ikke kan gjennomføre kreftbehandling under en graviditet. Vi ønsker at disse kvinnene skal få omsorgsfull helsehjelp. Det får de ikke i dag.

Kvinner som får den harde beskjeden om at en senabort bør gjennomføres, må i dag møte i nemnd. Forskning og undersøkelser viser at mange opplever dette som en slags moralsk domstol og et ekstra slag i magen, og at traumene man allerede lever seg gjennom blir forsterket. Det er disse historiene vi har lyttet til.

Du sier at nemndene i dag ikke er som på 70 tallet. Det er riktig, men de oppleves likevel som traumatiske. Selv dyktige gode gynekologer som Tilde Broch Østborg, som jobber i en nemnd, synes det er problematisk (les hennes kronikk i Vårt Land den 11. mars 2021 – Vi kan ikke ta lett på dette. Vi må hjelpe kvinnen, – ikke øke belastningen).

En nemnd er per definisjon et overprøvende organ, som skal si ja eller nei. Vi må ikke glemme dette. Aborter blir innvilget i dag, og det er bare et ekstremt få antall som får nei, men prosessen har vært med på å gjøre det vanskeligere. Dette vil vi ikke lenger. Vedtaket vårt handler om å ivareta kvinner i en svært sårbar situasjon. Derfor vil vi sikre faglige råd og vurderinger fra helsepersonell, mens den endelige beslutningen skal være hos kvinnen.

Erfaringer fra andre land som har det regelverket vi ønsker oss viser ingen sammenheng mellom regelverk og antall senaborter. Grunnen er enkel. Ingen ønsker dette, kvinner gjør det fordi de må. Derfor har vi troen på at dette også vil være tilfelle hos oss. Det er ingenting som tyder på at antallet senaborter vil øke, snarere tvert imot. Med rett til bedre svangerskapsdiagnostikk som vi fikk igjennom i fjor, har vi tro på at antall senaborter vil minke i årene som kommer. Vi venter bare på dagens regjerings vilje til å gjennomføre stortingsvedtaket. Med ny regjering vil dette arbeidet komme i gang.

LES OGSÅ:

Les også

Hvordan våger noen å sette spørsmålstegn ved mitt og de av oss som har stått i umenneskelige valg

SVs prinsipper for en ny lov er tydelige: Rådgivningstjenesten må bygges ut og være tilgjengelig over hele landet, men avgjørelsen skal flyttes fra nemnd til kvinnene. Vi vet hva vi gjør.

Så håper vi at vi sammen kan finne fram til gode saker å være enige om, vi har mange likestillingskamper å kjempe sammen.

Vi ønsker deg tilbake om du selv vil det. Ha det godt så lenge.