Drammen Idrettsråd er paraplyorganisasjonen for 118 idrettslag i Drammen kommune. Når vi ved årets slutt evaluerer vårt arbeid, er vi godt fornøyd med hvordan vi har stått på gjennom året for å opplyse og påvirke kommunen til forbedret innsats og samhandling med idrett og andre i frivillig sektor.

Resultatene av vårt arbeid er vi ikke spesielt fornøyd med. Kanskje lenke og fakler ville vært bedre enn dokumentasjon og saklige argumenter?

Posisjonspartiene skal ha ros for at de under budsjettbehandlingen bevilget én million kroner til drift av kunstisbanen i Solbergelva. Vi gir også ros til Høyre og Frp for å fremme saken politisk og med dette inspirere posisjonen til å finne midler. At administrasjonen med sin kunnskap til saken ikke hadde bevilgningen inne i sitt budsjettforslag synes vi er underlig.

En åpenbar forskjellsbehandling i Drammen er nå utlignet. Solberg Sportsklubb og hele Solbergelva får et løft. Også i denne kommunedelen kan nå aktivitetstilbudene utvikles.

I sitt budsjettforslag minner rådmannen politikerne om at tilskudd til idrettsområdet ikke er lovpålagt. Dette er korrekt.

Like lite er det lovpålagt at tusenvis av drammensere hver dag stiller opp i frivillig sektor for å skape aktivitet, folkehelse og samhold for innbyggerne i sine lokalsamfunn, av disse er det cirka 12.000 barn og unge.

  • Det er ikke lovpålagt at Idrettsforeningen Birkebeineren (IBK) bygger en ny lysløype til bruk for alle i sitt nærområde.
  • Det er ikke lovpålagt at ildsjeler i Svelvik nå samles til idédugnad for å utvikle sine Aktive Lokalsamfunn.
  • Det er ikke lovpålagt at Konnerud IL bruker titusener av kroner på å produsere snø som alle små og store skientusiaster i kommunen kan benytte gratis.
  • Det er ikke lovpålagt at Glassverket IF bruker penger fra klubbkassen for å hjelpe kommunen med å utarbeide planer for det fremtidige idrettsanlegget på Åskollen.
  • Det er ikke lovpålagt at Mjøndalen IF har initiert og deltatt i utvikling av boliger og idrettsanlegg i Mjøndalen med samlet investering på rundt én milliard kroner
  • Det er heller ikke lovpålagt at faren til Arn stiller opp hver uke for at Martin og de andre i klassene på Fjell og Brandenga skoler kan spille fotball og utvikle fellesskap.

I løpet av 2022 skal Drammen kommune i gang med arbeidet for ny temaplan på idrettsområdet. I beste fall kan virkemidler fra denne tas inn i budsjettet for 2023, antagelig først senere. Ja, men da har hele valgperioden gått da uten at vi har kommet veldig mye lenger på idrettsområdet.

Ingen nye måter å samhandle på. Ingen ideer om hvordan kommune og idrettslag i fellesskap bedre kan utnytte ressursene. Ingen inspirasjon fra kommunen for utvikling av nye anlegg i kommunedelene. En fortsatt urettferdig fordeling av fellesskapets ressurser mellom lagseide og kommunalt eide anlegg.

Fra Berger til Steinberg er hundrevis av små og store foreninger limet i samfunnet. I fellesskapet lever vi våre liv, utvikler våre lokalsamfunn og skaper varige verdier for enkeltmenneskene og vår kommune.

Frivillig sektor er ikke lovpålagt, men kjære Drammen kommune: Ikke ta oss for gitt. Vær med å gi oss drahjelp. Frivillig sektor er imponerende dyktige til å foredle små tilskudd til store varige verdier.

Takk for innsatsen til alle frivillige i idretten og alle de andre frivillige organisasjonene i Drammen.

LES OGSÅ: