I disse dager er et nytt skoleår i gang for elever,lærere og foreldre. Noen elever går inn i skoleporten for første gang med all den spenningen det innebærer for alle rundt. Som politikere er vi stolte av alle lærere som nå skal ta imot, se og støtte hver enkelt elev gjennom læring hver dag i ett år.

Kjære elev, du er verdifull og flott, og du er fremtiden vår. Vi ønsker at dette skoleåret skal bli ditt beste så langt. Det er viktig for oss at du kjenner deg trygg på at voksne ser deg og ser hva akkurat du trenger, og at du kjenner at du kan si fra og være med å prege din egen skolehverdag. Det er viktig for oss at du får oppleve en god skole, der du får lære og utvikle deg og dine ferdigheter, skaffe deg venner og kjenne at du får selvtillit og trives, fordi det er det som er meningen! Trives du ikke, og har du det ikke bra, må du si fra til noen, så noen kan hjelpe deg videre. De voksne på skolen er der for deg, glem aldri det.

Kjære lærere og ansatte i skolen, som folkevalgte har vi både stor tillit og respekt for dere og faget dere utøver. Dere har et formidabelt ansvar, og med nye lærerplaner denne høsten, vil det bli et krevende stykke arbeid dere lærere gyver løs på. Vi ønsker å vise vår takknemlighet for at dere er med å ruste en ny generasjon med oppdatert kunnskap, nye læringsmetoder og trygge og gode læringsarenaer. Skolen er et sted hvor elevene trenger å bli sett, og noen mer enn andre - derfor setter vi pris på alle tverrfaglige ressurser vi kan få inn i skolen, som for eksempel minoritetsrådgivere, helsesøstre og sosialfaglige medarbeidere. Vi vil ha mer tverrfaglighet inn i skolen i tiden som ligger foran, og ikke mindre. Dette vil være vårt fokusområde politiskframover.

Kjære foreldre - vi er takknemlig for deres engasjement og for at dere er med på å bidra og følge opp barnas læring i hverdagen. Vi anerkjenner at hverdagen kan være krevende å følge opp med jobber og forpliktelser på hjemmebane. Dere er ekstremt viktige ressurser inn i skolen i Drammen. Dere kommer til å bli involvert og hørt, fordi hjem-skolesamarbeidet er avgjørende for at barna får en god skolegang.

Denne våren har vært preget av smitteverntiltak på grunn av Covid-19. Og skolen i hele landet og i Drammen måtte på rekordtid omorganisere skolen for å kunne drive med hjemmeskole, og tenk at det gikk så bra. All ære til lærere, elever og foreldre som var med på å gjøre det mulig. Vi kjenner oss trygge på at dere håndterer fortsettelsen i en krevende dugnad for å hindre smitteutbrudd.

Les også

Tenk nøye etter om du faktisk må kjøre barna med bil til skolen

¨