Kommunevalget er over og vi i Utdanningsforbundet Drammen gratulerer deg som er valgt inn i kommunestyret med vervet. Takk for at du har stilt deg til rådighet for å gjøre det du mener er best for innbyggerne i kommunen, på vegne av velgerne.

Som kommunepolitiker blir du barnehage- og skoleeier og arbeidsgiver for hardt arbeidende ansatte i disse virksomhetene. Det er et stort ansvar vi stoler på at du tar svært alvorlig. Vi har i forkant av valget vært i tett kontakt med mange av dere for å formidle hva de ansatte mener må til for å sikre et godt tilbud til kommunens barn og elever. Vi håper dere vil fortsette å spørre oss til råds. For vi kan mye om dette.

En kort oppsummering av hva den nye flertallsposisjonen fra Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet har lovet i forkant av valget, viser noe sprik i svarene. Her er en velment påminnelse om det, og ikke minst om hva vi fortalte dere før dere skrev partiprogrammene:

Vårt viktigste innspill før valget var at barnehagene i Drammen trenger bedre bemanning for å sikre barna et godt nok tilbud. Nå bør det være tid for de minste. Vi synes barnehage fikk altfor lite oppmerksomhet i valgkampen.

Vi fortalte hvorfor vi mener at skolene i Drammen er underfinansierte. Når vi møter kolleger fra de andre storbyene er de nesten sjokkerte over hvor billig vi klarer å drifte skolene i Drammen. Samtidig vet vi at overføringene fra staten vil gå ned som følge av nedgang i barnetallene. Det vil bety såkalte ostehøvelkutt for samtlige barnehager og skoler dersom ikke kommunen opprettholder eller øker rammene.

Vi kan si med en gang: Kutt tåler vi ikke. Utgiftene går ikke ned som følge av noen få færre barn eller elever i hver enhet. Lønnskostnaden er den samme om det er 28 eller 26 elever i hvert klasserom, som et eksempel.

Derfor spurte vi partiene om de ville jobbe for økte rammer til barnehager og skoler i neste periode, slik at vi slipper de varslede kuttene. Er du valgt inn fra KrF, Pensjonistpartiet eller Frp har du forpliktet deg til å gjøre dette, og du har hele opposisjonen med deg, for de har lovet det samme. Men du må klare å overbevise Høyre, for de svarte dessverre nei på dette.

Er du nyvalgt høyrepolitiker har du da en svært vanskelig oppgave foran deg, for ditt parti har gitt bl.a. følgende løfter i valgkampen:

  • Løpende opptak i barnehagene.
  • Mer tilpasset opplæring.
  • Flere lærere i skolene.
  • En styrking av laget rundt læreren.
  • Drammensskolen blir best i landet til å løfte elevenes resultater.

Det er enorme ambisjoner som ikke er mulig å nå uten at dere er villige til å betale for det.

Det sagt: Vi heier på flere av disse valgkampsakene. Det er kloke saker, og det er ambisjoner det neppe er noen som er uenige i at en kommune skal ha.

Det store spørsmålet er bare: Hvordan skal ambisjonene nås? Det vil kreve kraftig økning i driftsbudsjettene, med mindre premisset er at lederne i barnehagene og skolene skal klare dette med de midlene de nå har til rådighet. Da stiller det seg helt annerledes. For da er valgkampløftene redusert til at de ansatte må jobbe fortere og eller bedre. Vi tror ikke det er en klok strategi for en arbeidsgiver å begi seg ut på nå, for å si det forsiktig.

Uansett vil det være klokt å ta kontakt med oss i organisasjonene dersom dere lurer på hvordan ambisjonene skal nås. De ansatte kan ofte si mye om hvordan politiske ambisjoner kan tilpasses virkeligheten ute i virksomhetene. Vi hjelper dere gjerne med hva som er viktig for dem. Fagfolkene er bare en telefon unna. Vi snakkes.

Nyheter fra Drammens Tidende: