– Vi ber voksne om å holde avstand til hverandre, gjerne en meter hvis det er mulig, unngå klemming og håndtrykk, sa helseminister Kjerkol på regjeringens pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Regjeringen anbefaler også arbeidsplasser om å tilrettelegge for hjemmekontor der det er mulig, og når det ikke går utover viktige og nødvendige tjenester.

Innfører testkrav ved innreise og grensekontroll

Regjeringen innfører strengere testkrav på grensen. Fra og med midnatt må alle som kommer til Norge, teste seg innen 24 timer.

Alle som kommer til Norge, har fra natt til fredag plikt til å teste seg innen 24 timer etter ankomst til landet. Det gjelder både vaksinerte og uvaksinerte, opplyste helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på en pressekonferanse torsdag.

Reisende kan teste seg på en teststasjon på grenseoverganger, ved en offentlig teststasjon eller en selvtest.

Hvis testen er positiv, er den reisende pålagt å gjennomføre en PCR-test raskest mulig og senest innen 24 timer.

Forskriften trer i kraft 2. desember kl. 24.00. Innstrammingen skal vurderes på nytt etter to uker.

Innfører nye tiltak i blant andre Asker

Munnbindpåbud, mer hjemmekontor og antallsbegrensning i kommunene rundt Oslo, er blant de nye tiltakene som innføres av regjeringen fra midnatt.

De regionale tiltakene gjelder for Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn).

Tiltakene blir påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde én meters avstand, påbud om hjemmekontor for hele eller deler av arbeidsstokken og antallsbegrensning på 100 personer på private arrangementer eller leide og lånte lokaler.).

Viderefører økonomiske ordninger for kultur, idrett og frivillighet

For å møte uroen som måtte oppstå ved innføringen av nye koronatiltak, viderefører regjeringen økonomiske tiltak og ordninger blant annet for kulturlivet.

– Kultur, frivillighet og idrett, som har hatt en stor uro gjennom hele pandemien, får ordningene videreført for å sørge for en trygghet for de aktørene fram til sommeren, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på en pressekonferanse torsdag.

– Da kan man jobbe som normalt og vite at det er en trygghet dersom det kommer den type restriksjoner som vi nå innfører i deler av landet, fortsatte han.

I tillegg blir den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner stående til januar, og Vedum sier regjeringen vil komme tilbake til en eventuell videreføring etter nyttår.

Ved koronarelatert sykdomsfravær på jobb blir det innført at arbeidsgiver tar kostnaden for de første fem dagene, mens staten tar kostnaden fra og med dag seks.