Formannskapet og etter hvert kommunestyret i Drammen kommune skal behandle en foreslått fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi. En meget viktig beslutning er lagt i hendene på våre folkevalgte. Her må beslutningene tas til det beste for kommunens innbyggere, ikke bare nå men for fremtidige generasjoner.

Et sunt og meget lønnsomt selskap er bygget opp gjennom generasjoner. Det finnes ikke en grønnere bedrift enn Glitre Energi, og det produkt som tilbys. Glitre har enerett på å distribuere strøm til kunder i Buskerud.

Utdrag fra Glitres hjemmeside: «En fusjon vil tilføre begge selskapene kapital og kompetanse, og gi oss bedre forutsetning for økt lønnsomhet og skape nye grønne arbeidsplasser i begge regionene.

En viktig driver for en fusjon er at bransjen vår er preget av konsolidering blant eksisterende aktører og inntog av nye, sterke aktører fra andre bransjer. For å ta del i den grønne industribølgen og møte den nye konkurransesituasjonen i vår bransje må vi ha størrelse, kompetanse og finansiell styrke til å videreutvikle selskapene, medarbeiderne og lokalsamfunnene som eier oss.

Glitre Energi og Agder Energi passer godt sammen strategisk og industrielt. Vekst og utvikling er sentralt for eierne og for den regionale verdiskapingen. Vi ønsker å sammen skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.»

LES OGSÅ:

Nå skal politikerne avgjøre: – Krever litt innsats å ta vare på ti milliarder

Både kapital og kompetanse kan skaffes på andre måter enn ved en fusjon. Det unike produkt som Glitre har i form av verdens grønneste energi vil alltid være attraktivt og verdifullt.

La oss ikke gi bort kontrollen over dette ved en fusjon.

Mye av de såkalte fordeler for selskapenes kunder fremstår sjelden som noe vesentlige prisfordeler. Mer i form en massiv markedsføring av diverse fancy apper hvor man kan følge med på strømprisene time for time og angivelig spare penger. For de fleste blir dette lite praktisk og relevant. Vi har fokus på vårt daglig arbeid og aktiviteter, strøm skal være en gunstig priset tjeneste når vi trenger den. Dette blir som at vi skal holde pusten om dagen for å puste om natta når lufta er billigere.

Utdrag fra Glitres hjemmeside: «Vekstmulighetene i den grønne industribølgen er betydelige og vil kunne representere et stort verdiskapingspotensial for et fusjonert selskap og eierkommunene.

Det er beregnet en årlig fusjonsgevinst på 250 millioner kroner ved å slå sammen selskapene, i tillegg til inntekter fra nye forretningsmuligheter. Denne fusjonsgevinsten vil kunne realiseres innenfor en tidshorisont på 3–5 år, og skape betydelige verdier for eiere, kundene og samfunnet.

Et fusjonert konsern vil få lavere risiko i et marked som preges av store svingninger i prisene på elektrisitet.»

LES OGSÅ:

Vedtok forslag om kraftfusjon: – Nå er vi lettet

Det fokuseres veldig på fusjonsgevinster. Det er sjelden potensial for store gevinster uten at det finnes risiko involvert. En vesentlig premiss for denne satsingen er nødt til å innebære høye strøm og energipriser. Denne regningen må plukkes opp av «vanlige folk» og bedrifter.

Hvis våre folkevalgte mener at det er riktig at kommunen via sitt eierskap i Glitre skal delta i ovennevnte industriutvikling og utvikling av grønne arbeidsplasser, så må dette gjøres på en annen måte. Store luftige visjoner fra direktører, styrer og konsulenter er ikke godt nok til å satse kontrollen og eierskapet i Glitre.

Ikke bland sammen kjernevirksomheten med risikable investeringer i noe som ingen helt vet hva er. Hvis det skal gjøres noen satsing så må det gjøres i et eget selskap hvor det er full kontroll på både risiko og resultater slik at dette ikke kan pakkes inn i vår nettleie og strømpris.

Kjøp gjerne aksjer i Agder Energi, men ikke fusjoner. Drammen kommune har nå aksjemajoriteten i Glitre. Ved en fusjon blir kommunen bare en av mange aksjonærer i det nye selskapet.

Formannskapet og kommunestyret gjør et klokt valg ved å fortsatt si nei til denne fusjonen.

----

Forfatteren av innlegget er tilhenger av privat entreprenørskap og eierskap, men ikke i denne sammenheng. Jeg viser også til en kronikk av Jan Christensen i Drammens Tidende som gir en klok gjennomgang og vurdering av saken.

LES OGSÅ: