Kjøsterudjuvet fortsatt stengt: – Jeg vil på det sterkeste fraråde å gå i juvet

Jobben med å sikre Kjøsterudjuvet etter raset som gikk der i november er ennå ikke kommet i gang.