Klager på Dokka-hogst – mener bøter må til for å endre praksis

Naturvernforbundet har sendt klage på hogsten ved Dokkaløypa i Vikersund, og mener den er brudd på skogbruksloven og naturmangfoldloven. Viken Skog er ikke enig i den tolkningen.