Turid Kolstadløkken spør i Drammens Tidende, på vegne av bandyklubbene i nye Drammen, om partiene vil jobbe for etablering av en bandyishall i den nye kommunen. Drammen Arbeiderparti svarer et klart og tydelig: Ja, det vil vi.

Les også

Med en bandyhall kan Drammen bli et knutepunkt for bandysatsing i Norge

Vi vet hva en hall vil bety for bandymiljøet i området. For bandysporten er det avgjørende å ha istilgang, og per i dag bruker klubbene hundretusener av kroner for å kjøre rundt hele Østlandet, eller til Sverige, for å leie andres is. Kolstadløkken anslår halvannen million. Det er mye penger, som klubbene burde kunne bruke på andre ting.

Sånn kan vi ikke ha det i område der bandysporten står så sterkt. Drammensområdet har flere av Norges beste bandylag, og en stolt tradisjon og historie. Vi har toppidrettslinje i bandy på Drammen VGS, men ingen hall. Det er et paradoks. Drammensområdet burde være knutepunktet i bandy-Norge. Det blir vi ikke uten ishall.

Les også

Drammen trenger ikke en bandyhall - Drammen trenger en ishall

Vi mener at kommunen skal bygge og eie bandyishallen, som skal kunne brukes til alle isidretter. Kommunens idrettslag skal kunne bruke hallen gratis, og kommunen kan få leieinntekter fra lag utenfra og fra arrangementer. Sånn kan vi bidra til å senke aktivitetsavgiften og sørge for at enda flere kan bli med. Det er bra for inkludering og folkehelse. Hallen må ligge lett tilgjengelig for folk i hele den nye kommunen, det betyr et sted med gode kollektivmuligheter. Vi vil også utrede muligheten for at det kan bygges en hockeyhall i tilknytning til bandyhallen.

Det ser kanskje lettvint ut å svare ja på slike spørsmål rett før et valg. Men faktum er at AP-politikere i Drammen lenge har tatt til orde for å etablere en bandyishall. Det er også vedtatt på vårt årsmøte. Standpunktet vårt er ikke nytt: Vi vil ha bandyhall, og vi vil ha det snart.

Drammen Arbeiderparti har tro på at det skal kunne la seg realisere, og det kommer vi til å fortsette å jobbe for. Det skal vi gjøre sammen med dere som kjenner idretten best. Vi skal snakke med dere blir aktuelt å utrede alternativer for bandyhall og vi håper det ikke blir lenge til.

Vi heier på alle dere frivillige som sliper skøyter, vanner isen, måker baner og står i kiosken. Vi heier på bandymammaer og –pappaer som står opp før sola for å kjøre til bortekamper og snører skøyter med frosne fingre. Når dere stiller opp, mener vi at kommunen også skal stille opp – og bygge ishall i nye Drammen kommune.