Det blir stadig tydeligere at klimaendringene både bidrar til økt konflikt, og dermed også flere flyktninger.

Her i Norge har vi vanskelig for å ta innover oss hvordan en varmere verden vil se ut. Men vi vet hvordan verden så ut da den var noen grader kaldere. Fire grader kaldere dekket Norge, Nord-Europa og Canada med et to kilometer tykt lag med is. Forskjellen på den gang og nå, er at endringen skjer i turbofart. Vi rekker ikke å tilpasse oss, og mennesker blir drevet på flukt.

Vi har allerede 40 færre skidager i året på deler av Østlandet. Torsken flytter seg lenger og lenger nordover. Det har blitt mer regn, storm og tørke. Avløpsrørene som har hatt riktig dimensjon i hundre år flommer nå over, og bakterier flyter ut i vannet flere steder i Norge. Det gjør folk syke. Det betyr at skattepengene våre må brukes til å bytte ut dagens rør i større rør, til å bygge bedre renseanlegg, så vannet fortsatt skal være drikkbart. Klimaendringene er her, også i Norge.

Hva med resten av verden? Global oppvarming undergraver matsikkerhet, økonomisk fremgang og sosial stabilitet. Tørke og sult kan i verste fall drive millioner av mennesker på flukt, det kan øke antallet mennesker som søker asyl i Norge.  Havnivåstigning kan gjøre lavtliggende kystområder og øyer ubeboelige, og mer ekstremvær kan gi flere humanitære katastrofer. I sårbare land med ustabile styresett har vi sett at klimaendringene kan forsterke konflikter. Dette kan bidra til borgerkrig, terrorisme og flyktningstrømmer.

Det er mennesker som allerede er i en sårbar situasjon som rammes hardest av klimaendringene. Det er vanskelig å sette seg inn i denne situasjonen før den rammer oss her i Norge. Vi lever i et av verdens rikeste og roligste land, klimaendringene vil sannsynligvis ikke føre til krig her oppe på berget med det første, og det fremholdes ofte at det beste er å hjelpe flyktninger der de er. Ved å ta klimaendringene på alvor og sørge for nødvendige utslippskutt har vi muligheten for å sørge for at færre trenger å flykte, også til Norge.