Det står mye politisk prestisje på spill når Drammens folkevalgte går inn i sluttspurten av budsjettarbeidet.

Rådmann Elisabeth Enger har tegnet et enda dystrere fremtidsbilde og advarer mot for stor investeringsiver, særlig til prosjekter det ikke finnes et godt nok grunnlag for å iverksette. Faren er at man må spare på driftssiden for å ha råd til å investere.

Ny ungdomsskole på Åskollen peker seg ut i særklasse ut som et uansvarlig prosjekt å gå løs på, og en soleklar kuttkandidat. Det er elevplasser nok ved dagens skoler, og demografiske fremskrivninger viser at behovet ikke vil endre seg på flere tiår. Tvert imot er risikoen stor for at andre skoler kan bli tvunget til å legge ned eller kutte i driften som følge av en utbygging på Åskollen. Galterud ungdomsskole er ett eksempel, Svelvik ungdomsskole kan være et annet.

Dessuten er det penger spart. 309 millioner kroner for å være nøyaktig, hvis ikke sluttregningen blir enda høyere slik den erfaringsmessig pleier å bli.

Drammens Tidende har ved flere anledninger vært kritiske til utbygging av ny skole på Åskollen. Interessant nok hardette åpenbare faktumet begynt å synke inn også blant mange av kommunens folkevalgte som har argumentert for skoleutbygging på Åskollen. Et stadig mer betimelig spørsmål er hvordan det i det hele tatt er mulig å forsvare noe som er så vanskelig å begrunne, og som har så marginal oppslutning. Det er nemlig ikke noe folkekrav fra innbyggerne på Åskollen om ny ungdomsskole. Snarere viser det seg at mange frykter at barna på Åskollen vil miste viktige idrettsflatersom følge av skoleutbyggingen.

Les også

Det måtte altså en 19-åring til før de voksne turte å si hva de egentlig mener

I posisjonen har MDG kjempet for ny skole, men er nå lunkne. Det samme gjelder Senterpartiet. Fra før har SV ment at Veiavangen skole bør prioriteres foran ny Åskollen skole, et standpunkt også Rødt har landet på nå. Venstre har i likhet med opposisjonspartiet Høyre hele tiden vært skeptiske til ny Åskollen-skole.

Presset er dermed stort på Ap. Når Aps gruppeleder Lina Strandbråten sier til Drammens Tidende at partiet står fast på sitt standpunkt om Åskollen skole, vet hun samtidig at hun ikke kan risikere å sette det politiske samarbeidet på spill. I teorien danner nemlig de fem partiene MDG, Sp, SV, Venstre og Rødt flertall sammen med Høyre i denne saken, noe Høyre selvsagt vil forsøke å utnytte til sin fordel.

Derfor jobbes det nå iherdig fra Aps side for å redde budsjettsamarbeidet. Og partiets ære.

For også i Ap begynner man å se skriften på veggen. Det er ikke nok penger til både ny bybru, som må bygges, nytt sykehjem i Krokstadelva, som det faktisk er behov for, oppussing av Veiavangen skole, der deler av bygningsmassen er så dårlig at den ikke er godkjent for bruk, og en ny skole på Åskollen.

For Ap vil en tommel ned for Åskollen skole være et stort prestisjetap. Men ikke større enn at det kan forklares. Partiet har langt mer å tape på for eksempel på utsette det nye sykehjemmet i Krokstadelva, noe som var selve kronargumentet for å gå inn i den nye kommunen.

Politikk handler om å ta tøffe valg og evne å snu når forutsetningene endrer seg. Derfor vil det være klokt å sette ny skole på Åskollen på vent.

LES OGSÅ: