61-åringen fra Hokksund ble åremålsbeskikket til sjef for UP for en periode på seks år i statsråd fredag.

Smedsrud var beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD) inntil han gikk over i en midlertidig stilling i Justisdepartementet i desember 2019.

Senere sa Smedsrud opp stillingen som beredskapsdirektør på grunn av rollen i Justisdepartementet, der han arbeidet med å revidere den nasjonale strategien for å forebygge og håndtere terror.

Han var også tidligere konstituert politimester i Drammen.

Det er ennå ikke bestemt når Smedsrud begynner i jobben.