Tirsdag ettermiddag stemte flertallet i formannskapetfor å skyve behandlingen av gondolbane til Konnerud foran seg. Vi må altså vente helt til 15. september før vi får svar på om Drammen kommune, som er inne i en svært krevende økonomisk situasjon, skal kaste seg på tidenes kanskje største, for ikke å si mest svevende, risikoprosjekt.

Talsperson for det rødgrønne flertallet, Simon Nordanger (Sp), begrunner utsettelsen med at representantene trenger mer tid på å sette seg inn i saken, antakelig også for å bli enige seg imellom. Men er det egentlig noe å dvele ved? For det blir neppe noen gondolbane i Drammen. Er det ikke på tide å rive av plasteret først som sist, slik Høyres gruppeleder Kristin Surlien oppfordret sine medrepresentanter til. – Vi trenger ikke mer info. Vi vil legge Haukåsbanen død i dag, erklærte hun.

Gondolbanen er i realiteten et forsøk fra grunneierne med Joachim B. Hansen, mangemillionær Torstein Tvenge og Drammen kommunes eget eiendomsselskap i spissen, på å få bygge ut et stort boligfelt på Strøm skog. Betingelsen fra kommunen er nemlig at boligutbygging i og rundt Konnerud ikke skal øke biltrafikken. Gondolbane er altså solgt inn som en fremtidsrettet måte å få konnerudbeboere ned til sentrum og opp igjen.

Det er selvsagt lov for politikere å la seg blende av spenstige farkoster, slik man gjerne lar seg rive med av signalbygg og stupetårn. Det er et kjent grep som mange utbyggere har lært seg, og som merkelig nok funker hver gang. Frps Ulf Erik Knudsen har i alle fall ikke problemer med å innrømme at beina ikke alltid er like godt plantet på jorda når han proklamerer: – Frp liker politisk å fly høyt, så gondolbane er vi positive til.

Det er imidlertid vanskelig å se noen konsekvent holdning hos Frp. Det er ikke lenge siden de sa nei til høyhusene i Konnerud sentrum, som nettopp ville bidratt med en vesentlig del av passasjergrunnlaget for Haukåsbanen.

Forhåpentligvis vil realitetene synke inn etter hvert som de folkevalgte frem mot september skal foreta smertefulle budsjettkutt og veie investeringer i skole og sykehjem opp mot høytflyvende prosjekter som mangler både økonomisk bærekraft og transportøkonomisk realisme.

For ikke bare er gonolbane forbundet med svært stor økonomisk usikkerhet, noe forvalterne av skattebetalernes penger bør være opptatt av i disse dager. Investeringskostnaden er anslått til rundt 600 millioner kroner, men det er et veldig grovt anslag og det er usikkert om dette er total- eller kun byggekostnader. Ingen vet hva billettene vil koste eller hvor mange passasjerer som må til for at prosjektet skal være bærekraftig. I rådmannens saksfremlegg påpekes det at kommunen uansett hvilken rolle man påtar seg, vil ta en stor risiko. I verste fall vil kommunen sitte igjen med ansvaret for driften og regningen for et transportsystem som ingen vil bruke.

Haukåsbanen er ikke tenkt som en turistattraksjon, men skal frakte pendlere til og fra Konnerud hver dag hele uken. Problemet er bare at gondol egner seg dårlig til hverdagspendling. Oslo kommune har derfor sagt at gondolbanen fra Bjørvika til Ekeberg, hvis den i det hele tatt ser dagens lys, vil spille en minimal rolle i kollektivsystemet. Den vil kunne ha en god opplevelsesverdi, tror planmyndighetene, men bare hvis driften kaster av seg. Kommunen selv har ikke råd til et slikt prosjekt, særlig ikke etter korona.

Det er ifølge transportforskere som Drammens Tidende har snakket med, ikke gondol som skal løse fremtidens transportutfordringer. De trekker i stedet frem buss, forskjellige ordninger for bildeling og elsykkel, som de mener Drammen har et stort potensial for å utvikle videre. Gondolbaner er lite fleksible, fordi de kun bringer deg fra ett fast punkt til et annet, og folk må gjøre både to og tre transportbytter før de kommer seg fra A til B. Kostnadene blir i det hele tatt altfor høye sett opp mot fordelene ved andre transportmidler.

Dette er bare noen av grunnene til at innbyggere de siste ukene har protestertmot Haukåsplanene. Folk er bekymret for inngrepene i naturen. Det må blant annet settes opp fem høye master oppover i Strømsåsen, og en rekke hus vil bli berørt med tanke på innsyn, livskvalitet og fare for sikkerhet. Av og til oppsummerer kommentarfeltet det ganske greit: «Dette er galskap!»

Ja, det er kanskje en smule traustere å ta bussen, sykle og gå. Men du verden så mye mer realistisk.

Les også:

Les også

Kan gondolbane løse Konnerud-floken?