Flere har uttalt seg etter at det ble klart at samferdselsministeren har sagt at det ikke blir aktuelt å forhandle med Buskerudbyen om byvekstavtale uten bompenger nå.

MDG støttet forhandlingsgrunnlaget som Buskerudbyen hadde utredet, fordi vi mente det var riktig å opprettholde forhandlingsposisjon med staten. Når samferdselsministeren nå sier at vi ikke får komme til forhandlingsbordet en gang, mener vi at vi ikke kan sitte stille og vente på erfaringene med hjemmekontor som alle de andre partiene nå mener at vi skal gjøre.

Noen partier mener også at det er synd hvis en debatt om bompenger kommer opp igjen i kommende valgkamp, men MDG mener at debatten er høyst nødvendig å ta.

LES OGSÅ:

Går glipp av 2,5 milliarder: – Alle andre har bomringer

Det at bompenger ble en så krevende debatt i forrige valgkamp var ikke de som var for bompenger sin feil, det var mangelen på politisk lederskap fra Høyre og Ap. De to partiene turte ikke å stå ved løftene sine om å løse de store utfordringene på areal, transport og miljø som vi vet at Drammen har.

Hvordan kan vi tørre å si nei til 2,5 milliarder statlige kroner? Det er spesielt å tro at Buskerudbyen skal få særbehandling fra andre byområder. Å innfri på en byvekstavtale uten bompenger vil skape presedens for andre byområder. Vi vet så godt nå, gjennom dialog med flere samferdselsministre, at premisset for å forhandle om byvekstavtale er brukerbetaling.

Det er vanskelig å se hvordan Drammen skal bli en miljøby uten at det finnes noe penger til kollektiv eller sykkel i kommunekassa.

Det må kunne være mulig å se på en ny byvekstavtale med bompenger som blant annet forplikter oss til å gjennomføre Drammens sykkelstrategi, som gir oss flere kollektivfelt, støyskjerming langs eksisterende veier og lavere fartsgrenser, som alle er tiltak som vil bidra til at Drammen får renere luft, når nullvekstmål og klimamål.

LES OGSÅ:

Undrer på om vi i det hele tatt trenger 2,5 milliarder kroner fra staten: – Ikke tiden for en Buskerudbypakke nå

Vi vet også at store boligprosjekter står på vent fordi vi ikke har penger til å utbedre nødvendig infrastruktur. Dette i seg selv er grunner nok til å spørre seg hvorfor boligbyggingen og tilflytningen til Drammen har stoppet opp. Når vi vet at Viken og Oslo er det området i hele Norge med størst tilflytting, hvorfor flytter ikke flere da til Drammen?

Buskerudby-samarbeidets målsetting er å sikre at vi skal være et bære- og konkurransekraftig område av betydelig interesse i Norge. En byvekstavtale som beviselig reduserer biltrafikken, prioriterer ulike trafikantgrupper bedre og som gir både kollektiv og næringstransport bedre framkommelighet er løsningen for Drammen.

MDG vil ikke stikke hodet i sanden slik som vi opplever at de andre partiene gjør nå. Vi trenger flere bussavganger, lavere priser og bedre sykkelveier nå, ikke om ti år. Da kan vi ikke si nei til flere milliarder fordi vi stiller ultimatum og nekter å ta inn over oss realitetene. Utslippene må ned, folk og varer må fram og lufta må bli renere. Vi har ikke råd til å vente lenger, og må komme i gang. Da må politikerne komme seg ut av skyttergravene og gjøre det som er best for regionen vår. Si ja til klima og god byutvikling og dropp ultimatum, da kommer vi videre.

LES OGSÅ: