I Drammens Tidende kan vi lese at Åse Lund, barnehagepolitisk talsmann for SV i Drammen, synes det er synd at enkeltstående, private barnehager blir kjøpt opp av de store, kommersielle kjedene. Det er viktig å huske at det er Åse Lund og SVs budsjett som er vedtatt i Drammen, som en del av det politiske flertallet.

For oss som har fulgt debatten siden før kommunesammenslåingen, så er det en noe snodig affære å bevitne denne nye bekymringen fra Lund. Det som skjer nå har nemlig vært advart mot i mer enn to år. Private barnehager i Nedre Eiker uttrykte sin engstelse allerede i april 2019 for potensielle, store kutt i sektoren ved sammenslåingen med Drammen. Dette fordi gamle Drammens private barnehager fikk mindre støtte enn Nedre Eikers. De måtte klare seg med om lag 90 prosent.

Nedre Eiker hadde over tid, selv under krevende økonomiske tider, prioritert barnehagesektoren. Dette førte til at blant andre Skyttelveien i Solbergelva kunne bestå i den gamle kommunen.

Hva ser vi nå, med Åse Lunds budsjett?

Vi ser at Sden nevnte barnehagen i Solbergelva måtte selge til nettopp en stor, kommersielle kjede. Hvorfor? Fordi Åse Lund og hennes posisjon-kamerater vedtok et budsjett som ga den frittstående barnehagen hele 1.300.000 kroner mindre årlig. Da trenger man stor økonomisk pondus, og stordriftsfordeler, for å overleve.

Å tro at det ville bli færre private barnehager ved å gjøre deres økonomiske kår dårligere, uten at man engang satset mer på de kommunale, er selvsagt svært naivt. Færre private barnehager ville i seg selv vært et tap for kommunens barn og foreldre, som er svært fornøyde med nettopp de private. Men som advart, også fra Fremskrittspartiet, ville de små, sårbare måtte selge ved store kutt. Derfor foreslo vi i Fremskrittspartiet å videreføre tilskuddene fra gamle Nedre Eiker inn i hele den nye kommunen, som altså ville ført til at flere barnehager kunne driftes videre.

Drammen er langt under den nasjonale normen når det gjelder tilskudd til private barnehager.

For å sitere den avgående eieren av Skyttelveien, Venke Sørlie (Drammens Tidende, 14/01/21): «Det er så enkelt som at jeg ikke har råd til å drive videre som nå, med de tilskuddene vi nå får fra kommunen. Vi kan ikke drive i minus. Tidligere lå vi i Nedre Eiker kommune som satset på barna og barnehagene. Men etter kommunesammenslåingen har denne satsingen blitt borte, eller den er i alle fall ikke synlig. Bare for oss vil det utgjøre 1,3 millioner kroner mindre i årlig tilskudd.»

For SV, som så tydelig viser sin misnøye til de store barnehagekjedene og hevder «de er mer opptatt av å drive business enn å drive barnehage», er dette merkelig politikk å føre.

Allikevel kan jeg selvsagt forstå Åse Lunds frustrasjon, når vi ser dagens situasjon for nye Drammens barnehager, både når det gjelder store økonomiske kutt og den helt fraværende politiske styringen man fikk se ved nedleggelses-forsøket av Konnerud barnehage.

Økonomiske kutt og manglende politisk ledelse er ingen god kombinasjon for kommunens mange barnehager.