Bedre renholdstjenester i kommunen, med bedre arbeidsbetingelser er et nytt steg mot en bedre og mer rettferdig kommune.

Forrige kommunestyremøte fikk vi nok et eksempel på at Høyre og Frp mener at alt som i det hele tatt kan privatiseres bør privatiseres. I saken om renholdstjenester i kommunen var det ikke nok med at kun 35 prosent av renholdstjeneste i kommunen driftes av kommunen selv. Nei, alt av renhold skulle privatiseres, og det til tross for at vi får bedre renholdstjenester ved å drifte kommunalt.

Dette går inn i rekken av Høyre og Frps massive vektlegging av borgerlig ideologi, der alt skal privatiseres, fremfor det å se på fakta om hva som gir best tjenester.

Renholdstjenesten i de tre gamle kommunene var driftet forskjellig, med anbud og privatisering i Drammen, og gode kommunale renholdstjenester i Nedre Eiker og Svelvik.

Da vi da slo sammen kommunene, var omtrent 35 prosent av renholdet kommunalt og rundt 65 prosent satt ut på anbud. Ap, SV, MDG, Sp og V ba derfor Rådmannen legge fram en sak hvor vi skulle se på om det var fornuftig å heve den kommunale andelen, eller om fortsatt privatisering var bedre.

Fra rådmannen var beskjeden tydelig: Renholdet som driftes av kommunen har høyere kvalitet enn hos det private. De ansatte er i større grad fagutdannede og de har bedre lønns- og pensjonsrettigheter.

Det ønsker vi mer av, og det er slik vi vil ha kommunen vår. Med høy kvalitet på det som leveres, godt kvalifiserte ansatte som mottar rettferdige betingelser for det arbeidet de utfører.

Allikevel måtte dette kjempes gjennom i kommunestyret. Til tross for alle de gode argumentene, ville Høyre og Frp legge ut alt av renhold på anbud, også det som driftes kommunalt i dag. Dette viser at deres ideologiske skylapper er så store at selv ikke krystallklare argumenter klarer å overbevise.

I Arbeiderpartiet er vi pragmatiske. Når private aktører kan utføre en tjeneste bedre enn de kommunale, bør de private få slippe til. Når det er motsatt, at det kommunale viser seg som det beste, bør det kommunale få slippe til.

Høyre og Frp tror at løsningen på alle spørsmål i kommunen er privatisering og anbud. Det har vi sett gang på gang, enten det gjelder barnehager, sykehjem og eldreomsorg. Hvor er det blitt av det pragmatiske Høyre? Jeg håper Høyre vil klippe av skylappene sine. At de vil se på faktaene, og faktisk stemme for tjenester som er bedre og som gir de ansatte rettferdige vilkår å arbeide for.

LES OGSÅ: