Det er ikke hver dag vi deler ut kommune-ros og det kan sitte langt inne, men etter å ha fulgt Drammen kommunes kommunikasjonsarbeid i den største krisen Norge har vært i siden andre verdenskrig, har det faktisk vært et ønske fra redaksjonen å overrekke noen blomster.

Hver dag kl. 15.00 siden det første koronasmittetilfellet ble kjent i Drammen har kommunen invitert til pressekonferanse for å orientere om status for epidemien og hvilke tiltak kommunen setter i verk.

Ikke akkurat et forrykende PR-show, for det skal det heller ikke være. Det er nemlig nå den grå og kjedelige kommunen kommer til sin rett. Det er bare å skue over dammen til Trumps USA for få en bekreftelse på det.

I rådhuset i Drammen sitter fagekspertise, ordfører og rådmann med god avstand og forklarer på sitt nøkterne vis om antall smittede, hvem som til enhver tid testes, hvilke regler som gjelder lokalt og hvilke skoler, barnehager og sykehjem som har fått påvist smitte. Hver dag legges også siste nytt ut på kommunens nettside og Facebook-side.

Det må understrekes at vi ikke har vært like fornøyde hele tiden, men vi opplever at når vi sier ifra, så blir det forstått og ofte tatt hensyn til.

En slik åpenhet gjør at vi alle føler oss litt tryggere, noe som er hele poenget med krisekommunikasjon. Kunnskap og ærlighet hjelper befolkningen til å ta de rette valgene og følge rådene vi får, som igjen bidrar til å begrense smitten. Det er her kommunikasjonsstrategien til kommunen ser ut til å virke.

Men som kommunikasjonssjef Lars Arntzen sier: – Lokale medier spiller en svært viktig rolle i å få informasjon ut til alle i Drammen kommune.

Medienes samfunnsoppdrag består imidlertid av mye mer enn å viderebringe informasjon fra myndighetene. Særlig i kriser som denne. Vårt kanskje viktigste bidrag er å bringe kvalitetssikret innhold til folk, stille alle de kritiske spørsmålene som folk lurer på, finne forklaringer på hva som skjer, og innhente viktig informasjon som enten holdes skjult eller ikke offentliggjøres.

Det er når vi henvender oss til helseforetakene og sykehusledelsen at dørene lukkes, og som vi adresserer i lederen Slutt med hemmelighold, gi oss korona-info. Og den opplevelsen er ikke Drammens Tidende alene om. En rekke medier er kritiske til mangel på informasjon som offentligheten burde ha krav på å få vite. Blant annet hva som kjennetegner pasientene som nå ligger på de forskjellige sykehusene rundt omkring i landet. Jo mer informasjon, jo mer bidrar det til å berolige folk. Og jo større åpenhet, jo færre spekulasjoner, rykter og usannheter.

Kanskje hadde en større grad av innsyn hindret ryktene om at det ligger unge pasienter uten underliggende sykdommer ved Bærum sykehus, slik lokalavisen Budstikka slo opp onsdag kveld. Vestre Viken gikk ut og avkreftet og avisen beklaget. Selvsagt er det avisens ansvar å sjekke kildene sine, og her gjorde Budstikka en grov feil. Men hadde det ikke også vært bedre om Vestre Viken hadde informert publikum om alder og tilstand på pasientene i utgangspunktet? Det burde vært mulig uten å komme på kant med personvern og taushetsplikt.

Dette er også en bekymring Redaktørforeningen har uttrykt i en kronikk publisert i en rekke medier: «Informasjon om smittede og sykehusinnlagte er svært varierende fra helseforetak til helseforetak og fra kommune til kommune. Dette er kritisk i en tid hvor nettopp kunnskap om hvem som blir syke er viktig for publikum, og hvor mangelfull informasjon gir grobunn for spekulasjoner og rykter», skriver de i blant annet i Journalisten.

Drammens Tidende har de siste ukene forholdt seg til to vidt forskjellige kommunikasjonsregimer. Vi både foretrekker og anbefaler den til Drammen kommune. Terningkast 5, med mulighet for forbedringer.