En torsdag i mars opplevde vi at Norge ble et helt anna sted.

Det ble nedstenging av bedrifter og tøffe tider for arbeidsfolk, stengte skoler og barnehager, foreldre som ikke kunne gå på jobb og en helsetjeneste som måtte gå i voldsom beredskap. Dette har satt kommunene våre på en stor prøve denne våren. Folk og samfunn i krise trenger kommuner som klarer å stille opp.

Krisa har satt renhold og helsetjenester, skoler, barnehager og eldreomsorg i kommunene under stort press. Det koster. Regjeringa viser til at kommunene har fått penger gjennom en midlertidig bevilgning fra Stortinget. Alle som er våkne skjønner at dette ikke er nok. Ikke på langt nær nok.

Økonomiske overføringer til kommuner og fylker har vært for lave over tid. Regjeringa påstår at kommunene har fått mer penger. Men både oppgaver og lovkrav fra staten er blitt flere, og flere innbyggere trenger tjenester fra kommunen. Koronakrisa gjør situasjonen enda verre. Mange kommuner har store tap av skatteinntekter og høye ekstrautgifter.

Hvis de som sitter ved makta ikke tar alvoret innover seg risikerer vi at ansatte som jobber med renhold, renovasjon, helse og omsorg, utdanning og transport mister jobbene sine. Folk som har fått applaus for å ha holdt samfunnet i gang under krisa, med risiko for egen helse møtes nå på verst tenkelige måte. Det er fare for et ekstremt dårlig lønnsoppgjør og fare for å miste jobben.

Hvis vi skal ha en sjanse til å opprettholde gode tilbud, trygge helsetjenester, forsvarlig renhold og drift, trengs det mer penger. Da holder det ikke med tomme løfter om at regjeringen skal ta fram kalkulatoren for å «regne litt på det», det holder ikke med rapporter og et stort «kanskje» om penger en gang i fremtiden. Det er nå vi trenger at Erna Solberg stiller opp.

Kommunene kan få hjulene i gang. Vi kan sette i gang nødvendige prosjekter, gi oppdrag til bedriftene, sørge for gode tjenester, sikre trygghet og framtid i lokalsamfunn. Det vi trenger nå er at staten stiller opp og regninga tas.

Derfor krever SV at:

– Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av koronakrisa må dekkes fullt ut
– Det må komme en krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedrifter, og arbeid og tjenester i kommunene
– Det må komme en kraftig økning i økonomiske overføringene til kommuner og fylker i neste års statsbudsjett