Som de aller fleste vet, er det store begrensninger for å få lov til å bygge på Konnerud.

På tross av dette har det nå blitt sagt ja til monsterutbygging av 700 leiligheter i sentrum av bydelen, med den naive unnskyldningen at det er et kollektivt knutepunkt. Man tror da at folk vil foretrekke bussen selv om de aller fleste har bilen parkert i kjelleren.

Å plassere bygg på inntil sju etasjer midt i Konnerud sentrum må vel ses på som voldtekt av området. I andre områder av Drammen kan kommunens byggesaksbehandlere bruke uttrykk som «passer ikke inn i strøket» hvis de ikke er fornøyd med søknaden din. Dette gjelder tydeligvis ikke her.

Jeg vet ikke hva man skal kalle det, men jammen lukter det svidd når vi vet at kommunen har eierinteresser her. For de av oss som eier en tomt eller eiendom som vi ønsker å bygge på, oppleves dette som en hån og et grovt overtramp. Jeg vil i hvert fall på det sterkeste protestere mot en slik forskjellsbehandling.

Ifølge kommunen vil vi nemlig skape store trafikkproblemer om vi skulle få lov til å bygge noe. Forstå det den som kan.

Over det meste av Konnerud tillates det maksimalt å bygge 20 boliger i året. I «mitt» område, som av kommunen kalles «vest for Skalstadkrysset», er det enda verre. Her er det nemlig full stopp i all bygging inntil trafikken er løst, altså Konnerudnedføringen.

Hvordan en bil fra dette området er et større problem enn en bil fra for eksempel Andorsrud, er for meg et stort mysterium.

Jeg ser også at det satses hovedsakelig på leiligheter, og da aller helst nede i Drammen. Dette er i dag en ønsket boligpolitikk. Er det slik vi skal trekke til oss innflyttere til Drammen?

Jeg tror dette er feil medisin. Jada, jeg forstår at det er grønne ønsker som ligger bak med en tanke om at man skal bo i små leiligheter og gå rett fra terrassen og inn i bussen. Men, jeg tror at mennesker er forskjellige. Dette passer sikkert for noen, men hva med barnefamilier som ønsker seg litt plass, kanskje til og med en plen og nærhet til natur? Er det virkelig for mye forlangt at de skal kunne oppleve dette?

Jeg har en slik eiendom, med plass til 8–10 hus. Alt av vei og vann er på plass, og området er satt av til boliger. Bussen stopper der den skal. Men så er det denne bestemmelsen om «vest for Skalstadkrysset» som jeg ikke forstår. Jeg har heller aldri fått noen god forklaring av kommunens folk om dette. Jeg etterlyser litt likhet for loven, og ønsker at kommunen skal jobbe for innbyggerne og ikke som her, med tydelige egeninteresser.

Hvis denne monsterutbyggingen blir gjennomført vil kommunen, som har eierinteresser, høste en betydelig fortjeneste. Er det ikke da på sin plass at disse pengene brukes til å delfinansiere Konnerudnedføringen? Vil ikke det i høyeste grad kunne kalles brukerfinansiering?

Jeg er gammel nok til å huske Kjellstadbommen i Lier, hvor overskuddet var øremerket Konnerudnedføring. De pengene forsvant til helt andre ting. Hvor mange ganger skal vi bli lurt? Og godta det?

Nå er det på høy tid at byens politikere tar en grundig titt på urettferdigheten som begås i boligpolitikken, særlig på Konnerud, og gjør noe med det. At kong Salomon får ture fram som han vil, mens Jørgen hattemaker ikke får det, lukter ikke bra.

Dere ble valgt inn for å jobbe for innbyggerne, ikke mot.