Attic Dansestudio ønsker at Drammen kommune med kulturskolen skal ta over Attic og fortsette driften som i dag.

Drammen har vært så heldig å ha et velfungerende dansestudio og miljø for scenekunst i 33 år. Her har tusenvis av drammensere i alle aldre (særlig barn og unge) fått verdifull opplæring og trening i kroppsbeherskelse. Elevene har kunnet uttrykke seg gjennom bevegelse, og fått introduksjon til ulike sjangere innen dans og musikk. De har kunnet delta i danseforestillinger til glede for et stort publikum, og hatt en sosial møteplass som for mange har vært uvurderlig.

Les også

Etter over 30 år ser Wenche Brun slutten på dansen – overlater livsverket til Drammen kommune

Svært mange barn, unge og voksne har brukt betydelige deler av sin fritid her. Her integreres elever fra mange ulike kulturer, og tidsaktuelle temaer gjenspeiler seg i danseforestillinger og scenekunst. Her lærer barn og unge samspill, til å ta hensyn og åpne opp for følelser. Attic er grunnet på lidenskap, idealisme og en sterk dugnadsånd.

Familien Brun, med Wenche Brun i spissen, har skapt en institusjon med svært høy profesjonalitet, med høyskoleutdannede pedagoger og profesjonelle dansere som instruktører. Attic har meget sterk faglig integritet samtidig som det er en åpen institusjon for alle som er interessert i dans og musikk.

Mange profesjonelle dansere har startet sin karriere ved Attic, men for de fleste er Attic en viktig sosial møteplass i en viktig fase i deres liv. Her har det aldri vært tvil om hva som har vært viktig. Å delta, ikke å vinne.

Danseskolen er den nest største i landet og har i dag cirka 1.200 elever. De utfører over 100 kurs hver uke, noe som tilsvarer 1.800 elevtimer. Attic er blitt en av Drammens kulturinstitusjoner som har festet seg i Drammens kollektive bevissthet, og derfor viktig for Drammens identitet som kulturby.

Grunnene til at kommunen nå må se viktigheten av å innlemme Attic i kulturskolen er flere:

  • I temaplanen for utviklingen av Drammen kulturskole 2018–2021 står det: «Drammen kulturskole skal speile byens befolkning i undervisningstilbud og elevmasse … … Inn under visjonen om kulturskole for alle, som i praksis betyr kulturskole for alle som vil, er det viktig at det legges til rette for et åpent og tilgjengelig kulturskoletilbud i kommunen og at det kontinuerlig jobbes med tiltak for å gjøre kommunens kulturskoletilbud best mulig kjent for flest mulig av kommunens innbyggere». Til nå har Attic måtte konkurrere med kulturskolen på ulikt grunnlag, da private aktører ikke har anledning til å markedsføre seg gjennom skoler og barnehager. Drammen kulturskoles danseskole er i dag for liten i forhold til etterspørsel, dette ser man av Attics elevmasse.
  • I tillegg til å være et populært dansestudio, er Attic en viktig sosial kulturinstitusjon som burde være åpen for alle. Med kommersiell drift må lønnsomheten ligge i bunn og dette svekker den sosiale rollen et slikt dansestudio burde ha. kulturskolen har et annet utgangspunkt og kan tilby elevplass uavhengig av økonomiske forutsetninger. Om Attic blir en del av kulturskolen vil man kunne realisere visjonen om at kultur er for alle, slik at barn og unge får den samme muligheten til å dyrke sine interesser – og at alle skal med.
  • Attics lokaler er spesialtilpasset scenekunst og dans for i best mulig grad å dekke de behov et moderne dansestudio krever, og er derfor unik og av høy standard. Attic har inngått ny tiårsavtale med Bane NOR eiendom om fortsatt leie av lokalene. Dette er en gunstig avtale som Attic har fått til gjennom tett samarbeid med utleier.
  • Både Oslo og Asker kommune har overtatt tidligere privateide danseskoler i sin kommune med stor suksess.
  • Attic er en bærebjelke i Drammen kulturliv, og et skifte i ledelsen av Attic måtte komme. Det er nå kommunen bør kjenne sin besøkelsestid og ikke kaste bort denne muligheten til å beholde Attic som den viktige kulturinstitusjonen den er i Drammen.

Debatten om Attic:

Les også

Hvem skal ta vare på Attic, Drammens viktigste kulturskatt?

Les også

Private kan sikkert overta, men er det på tide å innlemme Attic i fellesskapet?