Kommunen satt på begge sider av bordet da de vedtok gigantutbyggingen på Konnerud

Av
DEL

MeningerGigantutbygging på Konnerud er vedtatt. Var det dette vedtaket dere gikk til valg på i 2019, Arbeiderpartiet og Høyre? Begge partiers valgprogram for kommunevalget i september 2019 er interessant lesning.

Konnerud er en stor bydel. Høyre nevner ikke gigantutbyggingsplanene med 700 leiligheter på Konnerud over 6 til 8 år i sitt program med et ord. Derimot nevnes tiltak på Bragernes, Strømsø, Mjøndalen og Krokstadelva.

Valgprogrammet til Arbeiderpartiet inneholder heller ikke gigantutbyggingen på Konnerud. Eneste tiltaket nevnt for Konnerud i valgprogrammet vedtatt for 2019–2023 er å sette opp nattbuss!

Noen sitater fra det vedtatte programmet. Sitat: «Tillit er en overordnet verdi for Arbeiderpartiet. I kommunen betyr det at innbyggerne skal ha tillit til at Arbeiderpartiet vil kjempe for deres rettigheter og behov». Videre: «Folk skal kunne stole på oss som folkevalgte» og: «Vi ønsker større folkevalgt kontroll over avgjørelser….». Sitat slutt.

Sett i lys av dette er vedtaket i Formannskapet og reaksjonene fra alle de som blir berørt av dette, ikke til å tro.

Når det ikke er informasjon om, og sammenheng mellom, det politikerne går til valg på, og hvordan de stemmer i viktige saker for en hel bydel, er konsekvensen at innbyggerne ikke vet hva man stemmer på.

Kort om vedtaket:

  • Vedtatt at 700 leiligheter skal bygges.
  • Vedtatt inntil sju etasjer byggehøyde, som er mer enn dobbelt så høyt som i nåværende arealplan og som for omliggende bebyggelse.
  • Etterprøvbar utnyttelsesgrad av tomter (BYA), i dag maks 25%prosent, er avviklet i planverket for denne eiendomsutvikleren, som er Drammen kommune Eiendomsutvikling, eid av Drammen kommune.
  • Nåværende kvoteordning på grunn av veikapasitet er også tilsidesatt for denne eiendomsutvikleren.
  • Ingen økt offentlig kjent analyse for belastning av eksisterende veinett helt fra sentrum til Konnerud er hensyntatt. Det samme gjelder for støy og forurensning.

Begrunnelsen er at Drammen kommunes administrasjon og eiendomsutvikling nå har funnet ut at Konnerud er kommunikasjonsknutepunkt slik at transporten vil skje med offentlige transportmidler, vel å merke på samme veikapasitet.

Samme begrunnelse brukes for prosjekt Skalstadskogen, også på Konnerud, med ytterligere 400 til 500 boliger planlagt av samme utbygger. Hvordan kan dette skje? Er det fordiDrammen kommunes administrasjon nå opptrer både som eiendomsutvikler og som forvaltningsorgan som skal sikre innbyggernes interesser og rettigheter?

Hvordan kan det ha seg at gigantprosjektet ikke er nevnt med et ord i partiprogrammene som innbyggerne velger etter? Kan partiene ha glemt det, eller vurdert prosjektet for ubetydelig i forhold til eksempelvis å sette opp nattbuss(!), eller andre langt mindre omfattende saker? Kan innbyggerne forvente samme administrative og politiske behandling av utbyggingsprosjekter hvor Drammen kommunes administrasjon er involvert på begge sider av bordet i tiden fremover?

Miljø og bokvalitet er verdier som står alle innbyggere nær og som de blir berørt av hver eneste dag. Politikerne må sikre at så omfattende prosjekter gjennomføres på en forutsigbar måte overfor innbyggerne. Skriftlige innspill sendt inn gjennom planprosessen fra borettslag og sameier har ikke blitt besvart av Drammen kommunes administrasjon, til tross for purringer.

Gigantutbyggingen medfører en radikal forandring av Konneruds bomiljø og medfører økt belastning på trafikk, service og infrastruktur både for Konnerud og berørte bydeler i Drammen

I denne saken er forutsigbarhet spesielt viktig da Drammen kommunes administrasjon både opptrer som eiendomsutvikler med sitt eget selskap og som garantist for at innbyggernes interesser og rettigheter skal ivaretas..

Vedtaket må omgjøres og gigantprosjektet må tilpasses kapasitet for trafikk, service, infrastruktur og Konneruds nåværende bomiljø og byggehøyder.

Blir vedtaket stående som nå, vil alle innbyggere som blir berørt, hver dag og i sju til åtte år, bli minnet om hvem som sto for vedtaket, hvordan det ble gjennomført, og på de konsekvenser det fikk for alle som ble berørt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags